0977 613 688

Bảo vệ thực vật

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng về nhận biết, điều tra phát hiện, dự tính dự báo; đánh giá thiệt hại do dịch hại và tổ chức quản lý các hoạt động nhằm quản lý dịch hại cây trồng, nông sản phục vụ góp phần bảo vệ cây trồng phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường;  có kiến thức và kỹ năng về Bảo vệ thực vật có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lựckhả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan nghiên cứu khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Bảo vệ thực vật.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên  tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở Nông nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc đơn vị sự nghiệp (các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm thí nghiệm hay phòng thí nghiệm của các tập đoàn, công ty sản xuất lớn, các sở ban ngành về nông lâm nghiệp …).

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành Bảo vệ thực vật tại BAFU bằng 02 phương thức:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Dựa theo kết quả 
kỳ thi THPT Quốc gia
Dựa theo phương thức 
xét tuyển học bạ Lớp 12 THPT
– Tốt nghiệp THPT;
– Đạt điểm từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD
– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
– Kết quả điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, lớp 11 và 12) từ 6,0 trở lên.

 

BẰNG CẤP

Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư Bảo vệ thực vật do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo

 

Leave a Reply