Nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2022 In
Thứ ba, 04/04/2023 15:45

Chiều ngày 03/04/2023, tại phòng họp số 02 Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tổ chức buổi nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2022 với đề tài “Đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” do ThS. Trần Thị Hiền – giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường chủ nhiệm.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu


Tham dự buổi nghiệm thu có: TS. Nguyễn Tuấn Điệp - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng; thành viên các hội đồng và giảng viên khoa chuyên môn.

 

ThS. Trần Thị Hiền – Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu


Nghiên cứu này đã đánh giá thực trạng quá trình đô thị hóa huyện Việt Yên giai đoạn 2016 – 2022 và đánh giá tác động của đô thị hóa tới công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Việt Yên có những biến động tương đối lớn: Giai đoạn 2016 – 2019, tỷ lệ đô thị hóa có xu hướng ổn định và dao động khoảng 9,45%/năm; giai đoạn 2019 – 2022, tỷ lệ đô thị hóa tăng đột biến so với giai đoạn trước đó từ 9,22% và năm 2019 lên 23,02% vào năm 2020 và 23,63% vào năm 2022. Quá trình đô thị hóa huyện Việt Yên trong giai đoạn 2016 – 2022 diễn ra mạnh mẽ đã tác động lớn tới công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác đăng ký biến động đất đai; công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử đụng đất và công tác thu hồi đất đai.

Ngoài ra, dưới tác động của quá trình đô thị hóa cơ cấu sử dụng đất của huyện Việt Yên trong thời gian qua có nhiều biến động: diện tích đất phi nông nghiệp tăng 1.066,4 ha so với năm 2016 và diện tích đất nông nghiệp giảm dần qua các năm (giảm 884,5 ha so với năm 2016). Qua đó, cho thấy việc sử dụng đất trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án phục vụ cho việc phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện diễn ra theo đúng lộ trình. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong bối cảnh tình hình mới như: Giải pháp về quy hoạch, về chính sách, về quản lý đất đai, về nguồn nhân lực và vốn đầu tư.


Hội đồng thảo luận thống nhất những điểm cần sửa chữa, bổ sung trong báo cáo tổng hợp đề tài và đề nghị chủ nhiệm đề tài hoàn thiện sản phẩm theo đúng quy định. Với các kết quả nghiên cứu đã được tác giả trình bày, đề tài đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp trường thông qua với số điểm 80,6 (xếp loại Tốt).

Ảnh: Duy Hoàng

Tin: Nguyễn Nga

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen