Danh sách phòng thi Phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 4 In
Thứ năm, 11/12/2014 14:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BG

KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2014


QUY ĐỊNH DẠNG THỨC ĐỀ THI

PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

 


Trình độ: Pre - Intermediate (Tiền trung cấp)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề thi)

Kết cấu và hình thức đề thi: Trắc nghiệm và viết

Tổng điểm:                              100

Thời gian thi: 22/12/2014

PART 1: LISTENING (20 points)

Thí sinh nghe và trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung bài nghe (10 câu)

PART 2: VOCABULARY & READING COMPREHENSION (40 points)

SECTION 1: VOCABULARY (10 points)

Thí sinh chọn từ/ hoặc cụm từ cho sẵn trong bảng để điền vào chỗ trống hoàn thành các câu cho trước. (10 câu)

SECTION 2: READING COMPREHENSION (30 points)

Gồm 3 bài đọc hiểu. Thí sinh đọc và đưa ra câu trả lời liên quan đến nội dung bài đọc (15 câu)

PART 3: WRITING (20 points)

SECTION 1: CONTROLLED WRITING (10 points)

Thí sinh viết câu hoàn chỉnh dựa vào các từ và cụm từ cho trước. (5 câu)

SECTION 2: SENTENCE TRANSFORMATION (10 points)

Thí sinh viết lại câu dựa vào các từ gợi ý sao cho câu viết lại gần nghĩa nhất với câu cho trước. (5 câu)

PART 4: TRANSLATION (20 points)

SECTION 1: (10 points)

Thí sinh dịch các câu cho sẵn từ tiếng Việt sang tiếng Anh (5 câu)

SECTION 2: (10 points)

Thí sinh dịch các câu cho sẵn từ tiếng Anh sang tiếng Việt (5 câu)KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

P. Trưởng Khoa

(Đã ký)

 


Ths. Đỗ Thị Huyền

Đính kèm:
Tập tinGhi chúCập nhật
Tải file này (dsthitienganh.xls)Danh sách phòng thi 11/12/2014
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen