Lịch công tác tuần 23, từ ngày 06/6 đến ngày 12/6/2022

165

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai   06/6
14h00’ Báo cáo nhiệm vụ và đồ án quy hoạch mặt bằng tổng thể trường

TS. Nguyễn Văn Bài

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp  số 2

Thứ ba    07/6
19h00’ Giao lưu văn nghệ các CLB học sinh – sinh viên chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024

ThS. Đặng Thu Huyền và sinh viên

Đoàn Thanh niên

Sân khấu ngoài trời

Thứ tư    08/6
08h00’ Đại hội Chi bộ Kinh tế Tài chính, nhiệm kỳ 2022 – 2025

TS. Nguyễn Văn Bài

TS. Nguyễn Hải Nam

Phòng họp  số 1

14h30’ Lấy ý kiến về điểu chỉnh quy hoạch chi tiết

TS. Nguyễn Văn Bài

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp  số 2

Thứ năm 09/6
08h00’ Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường (ThS. Phạm Quốc Thăng – Chủ nhiệm)

Hội đồng thẩm định cấp Khoa, Trưởng các Bộ môn, nhóm tác giả thực hiện đề tài và giảng viên quan tâm

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

10h00’ Họp xét đề nghị công nhận sáng kiến, tương đương sáng kiến năm học 2021-2022

Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Trưởng các đoàn thể và Tổ văn phòng (Cô Huyền Trang)

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ sáu  10/6

08h00’ Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ Ban chấp hành Chi ủy và toàn thể đảng viên TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ  bảy  11/6
13h30’ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần V, nhiệm kỳ 2022 – 2024

TS. Nguyễn Văn Bài, ThS. Đặng Thu Huyền và đoàn viên được triệu tập

Đoàn Thanh niên

Hội trường B5

Chủ nhật  12/6
07h00’ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần V, nhiệm kỳ 2022 – 2024

TS. Nguyễn Văn Bài, ThS. Đặng Thu Huyền và đoàn viên được triệu tập

Đoàn Thanh niên

Hội trường B5

Nhắc việc:

–       Các đồng chí đảng viên được phân công tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ chủ động hoàn thành các công việc theo kế hoạch.

–       Tổ văn phòng (Cô Huyền Trang) tổng hợp danh mục đề nghị xét công nhận sáng kiến và tương đương sáng kiến năm học 2021-2022 của cán bộ, viên chức trong đơn vị – rà soát theo quy định nội bộ của Trường.

–       Tổ văn phòng (cô Hậu) tổng hợp phiếu đánh giá và phân loại viên chức của từng cá nhân; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên và chuyên viên có xác nhận của các bộ phận liên quan để phục vụ cuộc họp bình xét, phân loại cán bộ viên chức theo kế hoạch của Trường (dự kiến cuộc họp cấp Khoa ngày 20/6/2020.

–       Giảng viên được phân công hoàn thành xây dựng bộ đề thi để thẩm định theo kế hoạch của Bộ môn (bố trí cả các ngày cuối tuần).