Trải nghiệm ngành nghề của học sinh THPT Sơn Động số 1

45

      Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2024, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang được đón gần 500 học sinh trường THPT Sơn Động số 1 đến tham quan, trải nghiệm tại trường. Hoạt động này nhằm xúc tiến tuyển sinh và cung cấp thêm các thông tin quan trọng cho việc lựa chọn ngành nghề tương lai của học sinh THPT.

     Một số hình ảnh buổi trải nghiệm tại Khoa Tài nguyên và Môi trường:

Tổ truyền thông Khoa TNMT