Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 06 đến ngày 12 tháng 5 năm 2019)

361

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  06/5
15h00’ Thông qua kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng BM, giảng viên và Giáo vụ

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ ba  07/5
06h45’ Học tập, thăm quan thực tế tại Công ty TNHH Samsung Electronics Thái Nguyên Đai diện Ban chủ nhiệm Khoa, cán bộ, giảng viên và sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

TS. Nguyễn Văn Bài

Thái Nguyên

07h00’ Lễ ra mắt và huấn luyện tự vệ năm 2019 Cán bộ được phân công (Bà Huyền, Trang)

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 1

13h30’ Làm việc với Phòng TNMT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hiệp Hòa Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa và cán bộ được phân công (Ô Huy, Bà Thúy, Hiền)

TS. Nguyễn Văn Bài

Hiệp Hòa

Thứ tư  08/5
Thứ năm 9/5
14h00’ Họp Đảng ủy TS. Nguyễn Văn Bài

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ sáu   11/01
Thứ  bảy 12/01
Chủ nhật 13/01
Nhắc việc: