Tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 3 ngành Quản lý đất đai

1228

 Trong 2 ngày 11&12/7/2020, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã tổ chức Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho 21 học viên cao học khóa 3 ngành Quản lý đất đai, niên khóa (2018 – 2020).

Luận văn Thạc sĩ là một công trình nghiên cứu khoa học, nó là kết quả của những nỗ lực học tập, nghiên cứu và phấn đấu của mỗi học viên trong 2 năm học. Bên cạnh những cố gắng của mỗi học viên còn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy, cô hướng dẫn, các đồng nghiệp và đơn vị nơi học viên thực hiện đề tài. Trên tinh thần khách quan, công tâm, Hội đồng đã đánh giá và kết luận 21 học viên ngành Quản lý đất đai đã bảo vệ thành công Luận văn, xứng đáng được công nhận học vị Thạc sĩ.

Thành công của Lễ bảo vệ Luận văn có ý nghĩa quan trọng, khẳng định uy tín của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hy vọng rằng với những kiến thức được tích lũy sau 2 năm học tập và nghiên cứu, 21 tân Thạc sĩ sẽ có những đóng góp vào to lớn vào sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước.

Những hình ảnh tại Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai:

           

TS. Nguyễn Văn Bài – Trưởng khoa Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn của học viên

TS. Khương Mạnh Hà (ngồi thứ 3)- Phó Trưởng khoa Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch Hội đồng chấm Luận văn ngành Quản lý đất đai

Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực của đề tài

Hội đồng chấm Luân văn chúc mừng học viên bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ

Trần Trang