LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 06: từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 02 năm 2020)

135
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  03/02                                                                                                
15h30’ Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 Chi ủy và toàn thể đảng viên là cán bộ, viên chức PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 1
Thứ ba  04/02
Thứ tư  05/02
7h30’ Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa (Ô. Bài) và cán bộ được phân công (Bà Trang, Ô. Long) TS. Nguyễn Văn Bài Lục Ngạn
14h00’ Họp đề xuất và triển khai các Nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020 Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 02
Thứ năm 06/02
Thứ sáu  07/02
Thứ  bảy 08/02                                                           
07h30’ Bảo vệ tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ lớp CH-QLDD3A Tiểu ban đánh giá tiến độ theo Quyết định của Hiệu trưởng, giảng viên Bộ môn QLDD, Giáo vụ, học viên cao học lớp CH-QLDD3A ngành QLĐĐ và đại biểu quan tâm TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
13h00’ Bảo vệ tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ lớp CH-QLDD3A
Chủ nhật 09/02
07h30’ Bảo vệ tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ lớp CH-QLDD3A Tiểu ban đánh giá tiến độ theo Quyết định của Hiệu trưởng, giảng viên Bộ môn QLDD, Giáo vụ, học viên cao học lớp CH-QLDD3A ngành QLĐĐ và đại biểu quan tâm TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
13h00’ Bảo vệ tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ lớp CH-QLDD3A
Nhắc việc:

– Cố vấn học tập các lớp thực hiện nghiêm túc các nội dung theo thông báo sinh hoạt với các lớp tháng 02/2020 của Nhà trường;

– Toàn thể CBVC, sinh viên, học viên cao học và các cá nhân đến làm việc tại Trường phải đeo khẩu trang và có các biện phòng chống dịch bệnh theo quy định.