Tuần 13 (từ ngày 23/3 đến ngày 29/3) In
Thứ sáu, 20/03/2020 17:23

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2, ngày 23/3

08h00’

Đại hội Chi bộ Nông học, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ Nông học.

Th.S Nguyễn Thị Ngọc

Phòng họp số 1

Thứ 4, ngày 25/3

08h00’

Đại hội Chi bộ Trung tâm Dịch vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ Trung tâm Dịch vụ.

Th.S Đàm Thuận Minh Bình

Phòng họp số 1

13h30’

Đại hội Chi bộ Tổ chức - Hành chính, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Khách mời và toàn thể Đảng viên Chi bộ Tổ chức - Hành chính.

TS. Đặng Xuân Anh

Phòng họp số 1

Nhắc việc:

- Đề nghị các công đoàn bộ phận bố trí thời gian dọn cỏ, chăm sóc công trình hoa cây cảnh của đơn vị (từ ngày 23/03 đến ngày 29/03). Các đơn vị liên hệ đồng chí Hoàn Thanh Điệp (Phòng Quản trị - Đầu tư) để nhận phân bón cây.

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen