Tuần 07 (từ ngày 10/02 đến ngày 16/02) In
Thứ sáu, 07/02/2020 22:36

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2, ngày 10/02

14h30’

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở:

1. Th.S Đàm Thuận Minh Bình

2. Th.S Nghiêm Thị Hoài

Theo Quyết định số: 755/QĐ-ĐHNLBG-KH ngày 26/7/2019; Quyết định số: 1093/QĐ-ĐHNLBG-KH ngày 02/12/2019 và các đại biểu quan tâm

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 02

Thứ 3, ngày 11/02

08h00’

Giới thiệu nhân sự lãnh đạo Trường

BGH; CT HĐT; Trưởng các đơn vị và đoàn thể

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 02

09h00’

Họp triển khai hoạt động công tác Nữ công năm 2020

Chủ tịch CĐT;  Ban nữ công; Tổ trưởng các Tổ nữ công

Th.S Diêm Tuyết Mai

Phòng tiếp dân

Nhắc việc:

- Đề nghị Trưởng các Khoa Nông học, Khoa Chăn nuôi - Thú y nhắc giáo viên hoàn thành điểm tổng kết học phần cao học khóa 3 gửi về Phòng Đào tạo.

- Đề nghị các đơn vị gửi đăng ký lịch tuần và phiếu đăng ký sử dụng xe ô tô về phòng Tổ chức - Hành chính trước 12h00’ thứ 6 hàng tuần (thực hiện từ tuần 08).

- Học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Thông báo số 52/TB-ĐHNLBG-ĐT ngày 07/02/2020.

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 4,

ngày 12/02

Ford Laser

Phòng KT&ĐBCLĐT, Thầy Đức, đi công tác

07h00’

TP Thái Nguyên - Thái Nguyên

17h00’

04

Cập nhật ngày Thứ sáu, 07/02/2020 22:37
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen