Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thông qua Nghị quyết và bế mạc In
Thứ sáu, 16/10/2020 11:21

(BGĐT)- Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua dự thảo Nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc.

Tiếp tục nội dung chương trình làm việc, chiều nay (15/10), các đại biểu tham luận tại hội trường. Đồng chí Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu với nội dung “Phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang - Thực trạng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Đồng chí Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham luận chủ đề: “Hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và tình hình thực tế của tỉnh để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)”.

Đồng chí Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.


Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo các văn kiện của T.Ư trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các ý kiến đều cho rằng, công tác chuẩn bị các báo cáo được thực hiện công phu, chặt chẽ và khoa học, là sản phẩm hội tụ và kết tinh trí tuệ của tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu nhất trí cao với các mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển cũng như nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 là phù hợp với thực tế của tỉnh và xu thế phát triển chung của đất nước.

 

Đồng chí Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội.


Đối với dự thảo các văn kiện của T.Ư trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một số ý kiến đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông; quan tâm quy hoạch các vùng trọng điểm đối với từng loại cây, con để tập trung phát triển hiệu quả; ban hành cơ chế, chính sách tiếp tục hỗ trợ đầu tư một cách toàn diện cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Tiếp đó, đồng chí Lê Tuấn Phú, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Đoàn thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó 100% đại biểu biểu quyết nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm 2015-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản giai đoạn 2020-2025 đã nêu trong Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội.

 

Đồng chí Lê Tuấn Phú, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đại diện Đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết.


Cụ thể: Về đánh giá kết quả 5 năm 2015-2020, Đại hội rút ra 3 bài học kinh nghiệm. Đó là: Phải luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nắm chắc các quan điểm, chủ trương, định hướng của T.Ư, đồng thời sâu sát thực tế, trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo và mạnh dạn đề ra các chủ trương, quyết sách phù hợp, hiệu quả; xây dựng đoàn kết thống nhất, dân chủ thật sự trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ đức và tài.

Đại hội nhất trí thông qua 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế; giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, xã hội; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quan tâm làm tốt công tác thi đua, khen thưởng.

 

Quang cảnh Đại hội.


Bốn nhiệm vụ trọng tâm mang tính giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

1. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự vững mạnh mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó, hạt nhân của hạt nhân là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Thực hiện thường xuyên và đồng bộ, liên thông công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá sàng lọc và bố trí, sắp xếp để đội ngũ cán bộ đảm nhiệm và phát huy phẩm chất, năng lực công tác, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

2. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và tình hình thực tế của địa phương để tập trung xây dựng môi trường kinh tế, môi trường đầu tư và kinh doanh nhằm khuyến khích phát triển tất cả các thành phần kinh tế dựa trên nguyên tắc bình đẳng và minh bạch.

3. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông trọng điểm, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng thủy lợi trọng yếu, hạ tầng đô thị và du lịch, hạ tầng giáo dục và y tế thiết yếu, hạ tầng công nghệ thông tin - công nghệ số, tạo nền tảng để phát triển kinh tế số và xã hội số.

4. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, tập trung đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật, chất lượng cao, góp phần tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế và tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư.

 

Đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội.


Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thành công tốt đẹp của Đại hội hôm nay là tiền đề quan trọng, động lực tinh thần to lớn cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đưa Bắc Giang phát triển năng động, toàn diện, vững chắc (Báo Bắc Giang điện tử đăng toàn văn diễn văn bế mạc).

Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành một chương trình hành động toàn khóa. Tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về kết quả Đại hội; tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Bước vào nhiệm kỳ mới, với bản lĩnh, sự trưởng thành và những thành quả cách mạng trong suốt chặng đường phát triển của Đảng bộ, cùng với ý chí, niềm tin và khát vọng mạnh mẽ vào tương lai, đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống của quê hương Bắc Giang anh hùng, ra sức thi đua đóng góp công sức, trí tuệ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 14-15%

+ Công nghiệp - xây dựng 68,4%

+ Dịch vụ 20,6%

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản 11%

2. GRDP bình quân đầu người đạt 5.500 - 6.000 USD

3. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 14 - 16%/năm

4. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 470 nghìn tỷ đồng

5. Số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) đạt 31,7 giường

Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 99% dân số; tuổi thọ của người dân trung bình đạt 75 tuổi

6. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,0%, trong đó các xã đặc biệt khó khăn còn 12,6%

7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 25,1%

+ Tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị khoảng 2,6%

+ Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 48,6%; lĩnh vực dịch vụ khoảng 25,7%; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 25,7%

8. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 96,4%, mức độ 2 đạt 21,4%.

9. Tỷ lệ chất thải rắn thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 85% (thành thị 96%, nông thôn 75%)

+ 100% các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

+ 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý

+ Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch (đạt tiêu chuẩn QCVN02 trở lên) đạt 82,7%

10. Tỷ lệ dân số đô thị đạt 32,4%; xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 84,8%; có 6/9 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 85%; 90% xã có đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn, cấp xã.

11. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90% trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 84% trở lên.

Thu Phong- Quốc Trường-Vân Anh

(Báo Bắc Giang)

http://baobacgiang.com.vn/bg/dai-hoi-dang-bo-tinh/344434/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-bac-giang-thong-qua-nghi-quyet-va-be-mac.html

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen