Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh liên thông, văn bằng 2 năm 2017 In
Thứ năm, 09/11/2017 15:32

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh: Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học, Đại học văn bằng 2, hình thức chính quy năm 2017:

I. Kế hoạch ôn thi:

  1. Ngày 28/11/2017: Họp Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng đà tạo liên thông

2.  Từ ngày 18/11 đến ngày 27/11/2017: Thí sinh ôn tập trung tại trường theo lịch sau:


STT

Môn

Thời gian

Địa điểm

1

Toán; Toán Cao cấp

Ngày 18,19  tháng 11 năm 2017

Phòng 101, nhà B5

2

Kiến thức cơ sở ngành

Ngày 25 tháng 11 năm 2017

QLĐĐ: 101, nhà B5

Kế toán: 106, nhà B5

Kinh tế: 103, nhà B5

Thú y: 104, nhà B5

KHCT: 105, nhà B5

QLTNR: 107, nhà B5

3

Kiến thức chuyên ngành

Ngày 26 tháng 11  năm 2017

QLĐĐ: 101, nhà B5

Kế toán: 106, nhà B5

Kinh tế: 103, nhà B5

Thú y: 104, nhà B5

KHCT: 105, nhà B5

QLTNR: 107, nhà B5

 

II. Kế hoạch tổ chức thi:

STT

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thời gian thi

Hình thức

1

Thứ 7

02/12/2017

Sáng

Thí sinh tập trung để làm thủ tục dự thi; nghe phổ biến quy chế, lịch thi; điều chỉnh sai sót.

Chiều

Toán; Toán Cao cấp

180

Tự luận

2

Chủ nhật

03/12/2017

Sáng

Kiến thức cơ sở ngành

180

Anh Văn

120’

Chiều

Kiến thức chuyên ngành

180’

 

Nơi nhận:

-Ban Giám hiệu (báo cáo)

-Các đơn vị;

-Lưu: VT, TTTS và TVVL.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Quang Hà

 


 

 

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen