Kế hoạch tổ chức giải "Cầu lông - Tennis - Bóng bàn" chào mừng ngày 30/4 và 1/5 In
Thứ tư, 16/04/2014 10:47


CĐ NÔNG NGHIỆP &PTNTVN

CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM – BẮC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG – TENNIS – BÓNG BÀN

Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5)

và Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và Kỷ niệm 60 năm chiến tháng Điện Biên Phủ. Ban Chấp hành Công đoàn trường tổ chức giải Cầu lông – Tennis – Bóng bàn với các nội dung cụ thể sau:

1. Đối tượng dự giải:

Cán bộ viên chức và người lao động đang công tác tại trường Đại học Nông– Lâm Bắc Giang.

2. Nội dung thi đấu:

- Tennis: Đôi nam

- Cầu lông: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ,

- Bóng bàn: Đơn nam

Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký thi đấu ở từng nội dung để định ra hình thức thi đấu.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức:

* Thời gian:

- Thời gian đăng ký: Các Công đoàn bộ phận nộp danh sách VĐV đăng ký tham gia thi đấu cho đồng chí Nguyễn Văn Hảo (Tel: 0912.681.256) từ ngày 16-24/4/2014 (Bằng văn bản hoặc qua Email: nguyenhaodhnl@gmail.com)

- Thời gian bốc thăm thi đấu: 7h00 ngày 27/4/2014 tại Nhà thi đấu.

- Thời gian Khai mạc và thi đấu: Lúc 7h30’ ngày 27/4/2014

* Địa điểm : Nhà thi đấu đa năng trường.

4. Tổ chức thực hiện:

Ban tổ chức do Ban chấp hành Công đoàn trường thành lập và có trách nhiệm điều hành giải theo đúng điều lệ.

Các công đoàn bộ phận có trách nhiệm cử các VĐV tham gia và gửi danh sách tham gia thi đấu cho ban tổ chức đúng thời gian quy định; tổ chức đoàn Cổ động viên đến cổ vũ cho giải đấu đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu (b/c)

- Các công đoàn bộ phận

- Ban tổ chức giải

- Website

- Lưu vp công đoàn

TM. BAN CHẤP HÀNH

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hòa

 


 

 

ĐIỀU LỆ GIẢI CẦU LÔNG – TENNIS – BÓNG BÀN

Chào mừng các ngày lễ: 30/4, 1/5 và Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

1. Mục đích và yêu cầu:

1.1. Mục đích :

Để thiết thực chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) và Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, sôi nổi, nâng cao tinh thần dạy tốt, công tác tốt trong nhà trường.

1.2. Yêu cầu :

Mỗi vận động viên tham gia giải phải hiểu Điều lệ giải, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Cầu lông – Tennis – Bóng bàn và các quy định của Ban tổ chức (BTC).

2. Đối tượng dự giải:

Cán bộ viên chức và người lao động đang công tác tại trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

Mỗi công đoàn bộ phận cử 01 đội tham gia ở mỗi nội dung.

3. Nội dung thi đấu:

  1. Tennis: Đôi nam
  2. Cầu lông:  Đôi nam , đôi nữ và đôi nam nữ,
  3. Bóng bàn: Đơn nam

Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký thi đấu ở từng nội dung để định ra hình thức thi đấu.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức:

4.1 Thời gian:

- Thời gian đăng ký: Các VĐV đăng ký tham gia thi đấu hạn cuối cùng vào ngày 23/4/2014

- Thời gian bốc thăm thi đấu: 7h ngày 27/4/2014 tại nhà thi đấu

- Thời gian Khai mạc và thi đấu: Lúc 7h 30 ngày 27/4/2014;

4.2. Địa điểm : Nhà thi đấu đa năng trường.

5. Thể thức thi đấu:

- Tennis: 1 set mỗi set 6 games

- Cầu lông thi đấu 1 hiệp: 31 điểm.

- Bóng bàn thi đấu 5set  mỗi set 11 quả

6. Luật thi đấu và trọng tài:

* Luật :

- Áp dụng luật thi đấu Cầu lông, Tennis; bóng bàn do Uỷ ban Thể dục Thể thao Quốc gia ban hành.

- Trang phục: VĐV phải mặc quần áo, giày thi đấu thể thao và VĐV phải tự trang bị vợt, BTC chỉ cung cấp cầu thi đấu.

* Trọng tài : Do BTC mời và phân công làm nhiệm vụ.

7. Cơ cấu giải thưởng:

- Tennis: 01giải nhất, 01 giải nhì; 01 giải ba, 01giải tư.

- Cầu lông: 01giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải tư cho mỗi nội dung thi đấu.

- Bóng bàn: 01giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 01giải tư.

Các nội dung thi đấu có 2 bảng thi có đồng giải 3 không có giải tư

* Tiền thưởng:

- Giải đôi: Giải nhất: 500.000 đồng, giải nhì: 400.000 đồng, giải 3: 300.000 đồng, Giải tư: 200.000 đồng cho 1 nội dung thi đấu.

- Giải đơn: Giải nhất: 300.000 đồng, giải nhì: 200.000 đồng, giải 3: 100.000 đồng, Giải tư: 50.000 đồng cho 1 nội dung thi đấu

8. Công tác tổ chức quản lý:

- Ban tổ chức do Ban chấp hành công đoàn Trường thành lập.

- Ban tổ chức giải làm việc trực tiếp với vận động viên trong suốt thời gian thi đấu.

9. Điều khoản thi hành :

a. Đối với vận động viên các thành viên :

- VĐV đăng ký sai điều lệ; đến muộn giờ thi đấu 15 phút không có lý do chính đáng (Vi phạm những điều trên VĐV bị xem như bỏ cuộc).

- Các VĐV vi phạm luật thi đấu và Điều lệ giải, tuỳ theo lỗi mà xử lý.

b. Đối với trọng tài:

Điều khiển trận đấu có sai sót về chuyên môn làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, BTC sẽ có hình thức xử lý.

c. Ban tổ chức:

Có quyền cao nhất trong việc tổ chức và điều hành; giải quyết mọi vi phạm theo đúng Luật thi đấu và Điều lệ giải quy định.

d. Khiếu nại:

Mọi khiếu nại, thắc mắc của VĐV được Ban tổ chức, trọng tài giải quyết ngay tại chỗ. Đội nào tự ý dừng trận đấu quá 15 phút xem như bỏ cuộc.

Điều lệ này đã được bàn bạc thống nhất trong Ban chấp hành Công đoàn và có giá trị chính thức áp dụng. Nếu trong quá trình tổ chức giải, có sự việc nẩy sinh ngoài các quy định đã được thống nhất, BTC sẽ họp bàn sửa đổi để phù hợp với yêu cầu chung của giải.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (b/c)

- Các công đoàn bộ phận

- Ban tổ chức giải

- Website

- Lưu vp công đoàn

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

(đã ký)


Nguyễn Văn Hòa

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen