Thông Báo
#. Chủ đề Ngày đăng
61 Lịch học lớp học phần Tiếng anh 3, Tiếng Trung 3 khóa 6 23-07-2017
62 Thông báo kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 (bổ sung lần 2) 22-07-2017
63 Lịch học và danh sách lớp học phần Tiếng Anh 3, Tiếng Trung 3 - Đại học Khóa 6 11-07-2017
64 Kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 03-07-2017
65 Thông báo tổ chức học kỳ phụ (kỳ hè) 17-05-2017
66 Thông báo v/v điều chỉnh phòng học 17-05-2017
67 Kế hoạch kiểm tra phân loại đầu vào học phần Tiếng anh, Tiếng Trung 3 đối với sinh viên khóa 6 11-05-2017
68 Thông báo v/v đăng ký học phần GDQP-AN cho sinh viên chưa hoàn thành học phần 11-05-2017
69 Danh sách thí sinh thi Sinh viên giỏi Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tin học năm 2017 30-03-2017
70 Thông báo tổ chức học kỳ phụ lớp D-QLĐĐ3A, D-QLĐĐ3B, D-QLĐĐ3C 23-03-2017
71 Thông báo V/v kiểm tra, đối chiếu học phần và khối lượng đăng ký học tập của HK 2 năm học 2016-2017 24-02-2017
72 Thông báo v/v đăng ký học cải thiện, học lại học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 06-01-2017
73 Lịch học và danh sách lớp học phần Tiếng Anh 2, Tiếng Trung 2 - Đạo học Khóa 6, Cao đẳng Khóa 17 05-01-2017
74 Quyết định v/v cho phép sinh viên học thêm chương trình thứ hai 02-11-2016
75 Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa sinh viên khoa TN&MT lần 2 29-10-2016
76 Thông báo V/v kiểm tra, đối chiếu học phần và khối lượng đăng ký học tập của HKI năm học 2016 - 2017 14-10-2016
77 Lịch học và danh sách lớp học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Trung 1, khóa 6, khóa 17 11-10-2016
78 Kế hoạch kiểm tra phân loại trình độ đầu vào học phần Tiếng Anh 1, đối với sinh viên Đại học khóa 6 13-09-2016
79 Thông báo về việc điều chỉnh phòng học 09-09-2016
80 Thông báo đăng ký học cải thiện, học lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(Đợt 2) 09-09-2016
 
<< Trang đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 Trang sau > Trang cuối >>
Trang 4 / 6
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen