Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự và quản lý hành chính trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự

- Xây dựng, đề xuất, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng nhân lực ngắn, trung và dài hạn của Trường;

- Đề xuất kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sắp xếp, điều động và chấm dứt hợp đồng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn Trường;

- Chủ trì triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển chức vụ lãnh đạo các đơn vị trong phạm vi Trường; công tác quy hoạch cán bộ;

- Chủ trì việc xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực tổ chức, nhân sự và quản lý hành chính;

- Đảm bảo các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thi tuyển dụng, nâng ngạch; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Chủ trì triển khai các hoạt động xét đề nghị các danh hiệu thi đua, bổ nhiệm ngạch viên chức, các chức danh nghề nghiệp;

- Làm thủ tục cử cán bộ đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài, tiếp nhận cán bộ công chức đi học tập, công tác về tiếp tục làm việc;

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong Trường;

- Đề xuất trình Hiệu trưởng thành lập, kiện toàn các Hội đồng tư vấn, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Ban giúp việc, Tổ công tác của Trường, Ban quản lý dự án, đề án, chương trình có sử dụng nhân sự của Trường (trừ các công việc có tính chất chuyên môn thường xuyên của các đơn vị);

- Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật cán bộ, viên chức và lao động; hội đồng xét nâng bậc lương, phụ cấp, xét đề nghị kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, viên chức đến tuổi nghỉ hưu.

2.2. Công tác hành chính, văn phòng

- Chuẩn bị tài liệu, tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt cơ quan, họp giao ban lãnh đạo, tổng hợp, soạn thảo và ban hành văn bản kết luận của lãnh đạo trường;

- Nhận, chuyển, lưu trữ các loại công văn, tài liệu, giấy tờ giao dịch với các cơ quan đơn vị trong và ngoài trường;

- Quản lý và sử dụng con dấu. Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho CB-VC; sao y, sao lục các văn bản do Trường ban hành và văn bản của cấp trên;

- Quản lý, điều phối sử dụng xe ô tô, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đón, đưa các đoàn khách.  Hướng dẫn, chỉ dẫn khách đến Trường liên hệ công tác;

- Quản lý và điều phối sử dụng các phòng họp, hội trường, nhà khách, nhà ăn tập thể; Nhà công vụ; Nhà thi đấu thể thao;

- Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong Trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, nội quy của Trường. Đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường về công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen