Cán bộ - Viên chức
Danh sách Cán bộ - Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính In

 

Đặng Xuân Anh

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ/chức danh:
Trưởng phòng/GV
- Email: dangxuananhpt@gmail.com

- Điện thoại: 0913 368 819


Thân Thế Hùng

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/chức danh:
Phó trưởng phòng/CV
- Email: thanthehung.hau1@gmail.com

- Điện thoại: 0983 674 875

Nguyễn Thị Minh Huệ

- Trình độ: Đại học
- Chức danh:
Chuyên viên
- Email: huebuaf@gmail.com

- Điện thoại: 0936 929 784

Chu Thế Hòa

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/Chức danh: Phó trưởng phòng/CV

- Email: chuthehoahssv@gmail.com

- Điện thoại: 0983419382

Tạ Thị Thảo

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh:
Chuyên viên
- Email: thanhthao885@gmail.com

- Điện thoại: 0978364556

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Kỹ sư

- Email: huongntq@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 01679790079

Lê Việt Hải

- Trình độ: Cao đẳng
- Chức vụ/Chức danh: Tổ trưởng
bảo vệ/nhân viên
- Email: hailv@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 01678 774 353

Mạc Trọng Thành

- Trình độ: Cao đẳng
Chức danh:
Nhân viên
- Email: mactrongthanh72@gmail.com

- Điện thoại: 0917386929

Vũ Kim Hùng

- Trình độ: Sơ cấp
- Chức danh:
Nhân viên (Lái xe)
- Email: hungvk@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0986 943 887

Nguyễn Thị Diệu

- Trình độ: Cao đẳng
- Chức danh: Cán sự

- Email: dieunguyen82@gmail.com

- Điện thoại: 0943 594 896

Trần Minh Quyết

- Trình độ: Sơ cấp
Chức danh:
Nhân viên (Lái xe)
- Email: quyettm@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0973873332

Bùi Thị Ngọc Ánh

- Trình độ: 
Chức danh:
Nhân viên
- Email:

- Điện thoại: 0346 122 172


 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen