Cán bộ - Viên chức
Danh sách Cán bộ - Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính In

 

Nguyễn Thị Kim Nhung

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Email:
nhungntk@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0984 259 202

Thân Thế Hùng

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/chức danh:
Phó trưởng phòng/CV
- Email: thanthehung.hau1@gmail.com

- Điện thoại: 0983 674 875

Chu Thế Hòa

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/Chức danh: Phó trưởng phòng/CV

- Email: chuthehoahssv@gmail.com

- Điện thoại: 0983419382

Nguyễn Thị Minh Huệ

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh:
Chuyên viên
- Email: huebuaf@gmail.com

- Điện thoại: 0936 929 784

Tạ Thị Thảo

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh:
Chuyên viên
- Email: thanhthao885@gmail.com

- Điện thoại: 0978364556

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Kỹ sư

- Email: huongntq@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 01679790079

Vũ Kim Hùng

- Trình độ: Sơ cấp
- Chức danh:
Nhân viên (Lái xe)
- Email: hungvk@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0986 943 887

Mạc Trọng Thành

- Trình độ: Cao đẳng
Chức danh:
Nhân viên
- Email: mactrongthanh72@gmail.com

- Điện thoại: 0917386929

Nguyễn Thị Diệu

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Cán sự

- Email: dieunguyen82@gmail.com

- Điện thoại: 0943 594 896

Bùi Thị Ngọc Ánh

- Trình độ: 
Chức danh:
Nhân viên
- Email:

- Điện thoại: 0346 122 172

Trần Minh Quyết

- Trình độ: Sơ cấp
Chức danh:
Nhân viên (Lái xe)
- Email: quyettm@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0973873332

Nguyễn Văn Sơn

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Tổ trưởng

- Email: thanhson2611@gmail.com

- Điện thoại: 0945735669

Chu Thị Hậu

- Trình độ: 
Chức danh:
Nhân viên
- Email:

- Điện thoại: 0964957882


 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen