ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
 1. Họ và tên(*)
  Nhập họ tên
 2. Ngày Sinh (dd/mm/yyyy)(*)
  Nhập ngày sinh
 3. E-mail
  Nhập Email
 4. Số điện thoại(*)
  Nhập số điện thoại
 5. Địa chỉ nhận thư(*)
  Nhập địa chỉ
 6. Khu vực(*)
  Chọn khu vực
 7. Đối tượng ưu tiên(*)
  Chọn đối tượng ưu tiên
 8. Chọn ngành
  Invalid Input
 9. ĐTB cả năm lớp 10(*)
  Nhập ĐTB
 10. ĐTB cả năm lớp 11(*)
  Nhập ĐTB
 11. ĐTB kỳ I lớp 12(*)
  Nhập ĐTB
 12. ĐTB lớp 12 (nếu có)
  Invalid Input
 13. Năm tốt nghiệp(*)
  Nhập năm tốt nghiệp
 14.   
 15. LƯU Ý: Nhà trường sẽ căn cứ vào những thông tin trong bản đăng ký xét tuyển trực tuyến của thí sinh để xét tuyển và gửi thư mời học cho thí sinh theo đường bưu điện. Thí sinh vẫn phải nộp hồ sơ tuyển sinh cho Nhà trường theo quy định.

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ

Trung tâm TS - Dịch vụ - Tầng 3, Nhà B2
Hotline: 0977 613 688
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen