LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06 từ ngày 05/02 đến ngày 11/02/2018)

373

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  05/02
Thứ ba  06/02
07h00’ Hội nghị cán bộ, viên chức lao động năm 2017 Cán bộ, viên chức lao động toàn Trường Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Quang Hà

Hội trường B5
1h00’ Triển khai công tác tuyển sinh năm 2018 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 02
Thứ tư  07/02
8h00’-9h00’ Sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018 Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, CVHT và sinh viên các lớp D-QLDD5A, D-QLTN5A, D-QLDD7A và D-QLTN7A Cố vấn học tập các lớp Giảng đường B5
9h00’-10h30’ Triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh   năm 2018 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Giảng đường B5_602
13h30’-14h30’ Sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018 Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, CVHT và sinh viên các lớp D-QLDD6A, D-QLTN6A Cố vấn học tập các lớp Giảng đường B5
14h30’-16h00’ Triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh   năm 2018 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Giảng đường B5_504
16h00 Họp Khoa Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
Thứ năm 08/02
Thứ sáu  09/02                                                           
Thứ  bảy 10/02
Chủ nhật 11/02
Nhắc việc:

–         Ô Hà – Phó trưởng khoa gửi danh sách giảng viên tham gia tuyển sinh tại các trường THPT về Trung tâm tuyển sinh và TVVL theo địa chỉ mail: haitv@bafu.edu.vn trước ngày thứ sáu 09/02.

–         Phân công cán bộ dự sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 với các lớp: Buổi sáng: Lớp D-QLDD5A (Thầy Hà), Lớp D-QLTN5A (Thầy Thăng),               Lớp D-QLDD7A, D-QLTN7A (Thầy Bài); Buổi chiều: Lớp D-QLDD6A, D-QLTN6A (Thầy Hà, Thầy Thăng).

–         Cán bộ, viên chức vệ sinh thiết bị thực hành, thí nghiệm, ngắt điện, niêm phong các phòng làm việc trước khi nghỉ Tết.