Tuần 15 (từ ngày 10/4 đến ngày 16/4) In
Chủ nhật, 09/04/2023 09:18

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2, ngày 10/4

08h00' Đại hội công đoàn bộ phận Đào tạo Theo TB số 350/TB-CĐT ngày 05/4/2023 Chủ tịch CĐBP và Trưởng đơn vị Phòng họp số 3
Thứ 3, ngày 11/4

08h30’

Làm việc với đoàn chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây, Trung Quốc

BGH; các đơn vị: KH&HTQT, NCUD&CGCN NLN, Nông học (Đ/c Chu Thế Hồng - Trung tâm NNTH phiên dịch)

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

14h00' Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa học và HTQT Theo Thông báo số 350/TB-CĐT ngày 05/4/2023 Chủ tịch CĐBP và Trưởng đơn vị Phòng họp số 3
Đại hội Công đoàn bộ phận CNTP Văn phòng đơn vị

Thứ 4, ngày 12/4

08h00' Đại hội Công đoàn bộ phận Khảo thí & ĐBCL Theo Thông báo số 350/TB-CĐT ngày 05/4/2023 Chủ tịch CĐBP và Trưởng đơn vị Phòng họp số 3
Đại hội Công đoàn bộ phận Chăn nuôi Thú y Văn phòng đơn vị
Đại hội Công đàn bộ phận Ngoại ngữ, Tin học
Đại hội Công đoàn bộ phận LLCT-KHCB
14h00' Đại hội Công đoàn bộ phận Thân Nhân Trung Theo Thông báo số 350/TB-CĐT ngày 05/4/2023 Chủ tịch CĐBP và Trưởng đơn vị Văn phòng đơn vị
Đại hội Công đoàn Dịch vụ Giáo dục & STMT

Thứ 5, ngày 13/4

08h00' Đại hội Công đoàn bộ phận Nông học Theo Thông báo số 350/TB-CĐT ngày 05/4/2023 Chủ tịch CĐBP và Trưởng đơn vị Văn phòng đơn vị
Đại hội Công đoàn bộ phận TC-QTĐT Phòng họp số 1
Đại hội Công đoàn bộ phận TCHC Phòng họp số 3

14h00’

Họp Hội đồng trường

Thành viên Hội đồng trường

TS. Đặng Xuân Anh

Phòng họp số 2

14h00' Đại hội Công đoàn bộ phận Thông tin Thư viện Theo Thông báo số 350/TB-CĐT ngày 05/4/2023 Chủ tịch CĐBP và Trưởng đơn vị Văn phòng đơn vị
Đại hội Công đoàn bộ phận Lâm nghiệp
Đại hội Công đoàn bộ phận NCUD&CGCN NLN
Thứ 6, ngày 14/4
08h00' Đại hội Công đoàn bộ phận TNMT Theo Thông báo số 350/TB-CĐT ngày 05/4/2023 chủ tịch CĐBP và Trưởng đơn vị Văn phòng đơn vị


LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 2, ngày 10/4

Ford Laser

Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, đón đoàn chuyên gia

08h00’

Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn

17h00’

04

Thứ 3, ngày 11/4

Ford Laser

Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, đón đoàn chuyên gia

07h00’

TP Bắc Giang

08h00’

04

Prado

Phòng ĐT, Thầy Dương, đi tuyển sinh

07h30’

Các trường THPT trên địa bàn huyện Tân Yên

16h30’

06

Ford Laser

Phòng KH&HTQT, Thầy Hoàn, đi công tác

14h00’

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

17h00’

04

Thứ 4, ngày 12/4

Prado

Phòng ĐT, Thầy Dương, đi tuyển sinh

07h30’

Các trường THPT trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

16h30’

06

Thứ 5, ngày 13/4

Ford Laser

BGH, Thầy Điệp, đi họp

07h30’

TP Bắc Giang

12h00’

02

Thứ 6, ngày 14/4 Prado HĐT, Thầy Anh, tham dự Hội nghị 04h00' Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái 18h00' 03
Cập nhật ngày Thứ năm, 13/04/2023 07:09
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen