Tuần 03 (từ ngày 11/01 đến ngày 17/01) In
Thứ bảy, 09/01/2021 19:51

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 3, ngày 12/01

08h00’

Hội nghị CBVC Khoa Nông học

Theo Kế hoạch số 1132/KH-ĐHNLBG ngày 15/12/2020 và Thông báo số 244/TB-CĐT ngày 06/01/2021

Trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Đơn vị tự sắp xếp

Hội nghị CBVC Khoa Chăn nuôi Thú y

Hội nghị CBVC Phòng KT&ĐBCLĐT

14h00’

Hội nghị CBVC Phòng Đào tạo

Hội nghị CBVC TT NCƯD&CGCN NLN

Thứ 4, ngày 13/01

08h00’

Hội nghị CBVC Trung tâm NNTH

Theo Kế hoạch số 1132/KH-ĐHNLBG ngày 15/12/2020 và Thông báo số 244/TB-CĐT ngày 06/01/2021

Trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Đơn vị tự sắp xếp

Hội nghị CBVC Khoa Lâm nghiệp

14h00’

Hội nghị CBVC Phòng QT&ĐT

Thứ 5, ngày 14/01

08h00’

Hội nghị CBVC Trung tâm Dịch vụ

Theo Kế hoạch số 1132/KH-ĐHNLBG ngày 15/12/2020 và Thông báo số 244/TB-CĐT ngày 06/01/2021

Trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Đơn vị tự sắp xếp

Hội nghị CBVC Trung tâm TTTV

Hội nghị CBVC Khoa TNMT

14h00’

Hội nghị CBVC Phòng KH&HTQT

Hội nghị CBVC Khoa Kinh tế Tài chính

Thứ 6, ngày 15/01

08h00’

Hội nghị CBVC Khoa LLCT-KHCB

Theo Kế hoạch số 1132/KH-ĐHNLBG ngày 15/12/2020 và Thông báo số 244/TB-CĐT ngày 06/01/2021

Trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Đơn vị tự sắp xếp

Hội nghị CBVC Phòng TCKT

Hội nghị CBVC Khoa CNTP

14h00’

Hội nghị CBVC Trường THPT

Hội nghị CBVC Phòng TCHC

14h00’

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019

Hội đồng theo QĐ số 856/KH-ĐHNLBG-KH ngày 28/12/2020; Phòng KH&HTQT; Khoa KTTC và các đại biểu quan tâm.

- Sinh viên: Phạm Hà Giang

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

Thứ 7, ngày 16/01

08h30’

Khai giảng lớp CH-QLKT5D

Theo Kế hoạch số 01/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 04/01/2020

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

09h30' Khai giảng lớp DL-KINHTE10A và DL-KETOAN10B Theo Kế hoạch số 27/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 11/01/2021 TS. Mai Thị Huyền Phòng họp số 2

Chủ Nhật, ngày 17/01

08h30’

Bế giảng các lớp Đại học chính quy, văn bằng 2 xét tốt nghiệp bổ sung

Đại diện các đơn vị liên kết đào tạo; BGH, CT HĐT và lãnh đạo các Khoa có sinh viên tốt nghiệp

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Hội trường B5

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 2, ngày 11/01

Prado

BGH, Thầy Điệp, đi công tác

12h00’

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

18h00’

02

Thứ 4, ngày 13/01

Ford Laser

ĐU, Thầy Anh, tham dự Hội nghị của Đảng ủy CCQ tỉnh

07h00’

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang

12h00’

02

Thứ 7, ngày 16/01 Prado Phòng ĐT, Thầy Dương, đi công tác 05h00' Trường Đại học Hải Phòng 15h00' 05
Cập nhật ngày Thứ ba, 12/01/2021 08:11
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen