Tuần 44 (từ ngày 26/10 đến ngày 01/11) In
Chủ nhật, 25/10/2020 08:21

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Thứ 2, ngày 26/10

08h30’

Họp Ban điều phối chương trình tập huấn kỹ năng

Theo QĐ số 633/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 15/10/2020

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

Thứ 3, ngày 27/10

09h30’

Làm việc với Cục Thông tin cơ sở - Bộ TTTT

BGH; Trưởng các đơn vị: phòng ĐT, TT TTTV, Trường THPT Thân Nhân Trung

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

14h00’

Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

Theo QĐ số 481/QĐ-ĐHNLBG-TCHC ngày 05/8/2020

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

17h00’

Tổng kết năm học 2019 - 2020 và giáo dục chính trị đầu năm học 2020 - 2021

Theo Kế hoạch số 930/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 19/10/2020

TS. Đoàn Phương Thúy

Hội trường B5

Thứ 4, ngày 28/10

10h00’

Họp xét tốt nghiệp các lớp DL-KETOAN 7A, DL-KETOAN 8A, DL-KETOAN 8B và các sinh viên xét tốt nghiệp bổ sung

Theo QĐ số 243/QĐ-ĐHNLBG-ĐT ngày 01/6/2020

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

17h15’

Tổng kết năm học 2019 - 2020 và giáo dục chính trị đầu năm học 2020 - 2021

Theo Kế hoạch số 930/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 19/10/2020

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp khoa TNMT

Thứ 5, ngày 29/10

08h00’

Họp đánh giá, nghiệm thu chương trình đào tạo ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo chuẩn đầu ra

Thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu theo QĐ số 462/QĐ-ĐHNLBG ngày 29/7/2020 và Thành viên Tổ soạn thảo theo QĐ số 441/QĐ-ĐHNLBG ngày 20/7/2020

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

15h00’

Tổng kết năm học 2019 - 2020 và giáo dục chính trị đầu năm học 2020 - 2021

Theo Kế hoạch số 930/KH-ĐHNLBG-ĐT ngày 19/10/2020

TS. Nguyễn Văn Lục

Phòng họp số 1

Thứ 6, ngày 30/10

08h00’

Nghiệm thu đề tài cơ sở

Theo QĐ số 649/QĐ-ĐHNLBG-KH, ngày 22/10/2020; Khoa KTTC, Phòng KH&HTQT và các đại biểu quan tâm

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

09h30'

Tổng kết các chương trình TTS tại Israel và Nhật Bản

BGH; đại diện các đơn vị: phòng KH &HTQT, phòng Đào tạo; Khoa: KTTC, NH, CNTY, TNMT, CNTP, LN.

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

15h00' Họp đảng ủy Các đồng chí đảng ủy viên PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2

 

LỊCH XE

(Ford Laser, Prado, Toyota Hice, Hyundai)

Thời gian

Xe điều đi công tác

Đơn vị, cá nhân, nội dung công tác

Lộ Trình

Số lượng người

Chiều đi

Chiều về

Thời gian

Địa điểm đến

Thời gian

Thứ 2, ngày 26/10

Prado

BGH, Thầy Điệp, đi công tác

06h00’

Trường Trung cấp NN Thái Bình

15h00’

03

Thứ 3, ngày 27/10

Hyundai

BGH, Thầy Điệp, đưa sinh viên tham gia giải thể thao

07h00’

Trường CĐ KTCN - TP Bắc Giang

11h00’

16

Thứ 5, ngày 29/10

Hyundai

BGH, Thầy Điệp, đưa sinh viên tham gia giải thể thao

07h30’

Trường CĐ KTCN - TP Bắc Giang

10h30’

16

Thứ 7, ngày 31/10

Hyundai

BGH, Thầy Điệp, đưa sinh viên tham gia giải thể thao

07h30’

Trường CĐ KTCN - TP Bắc Giang

10h30’

16

Chủ Nhật, ngày 01/11 Hyundai CĐT, Cô Nhung, đưa sinh viên tham gia hoạt động 07h00' Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang, Tân Dĩnh, Lạng Giang 11h30' 29
Cập nhật ngày Thứ năm, 29/10/2020 15:08
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen