Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang In
Thứ năm, 26/03/2020 14:16

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động này, Đảng bộ Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội điểm Chi bộ Chăn nuôi – Thú y


Nhằm cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 79-KH/TU của Đảng ủy Các cơ quan Tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 1142 về tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phân công các đồng chí trong Đảng ủy phụ trách các Chi bộ tăng cường đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

 

TS. Nguyễn Bình Nhự – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Lý luận chính trị – Khoa học cơ bản


Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường quán triệt các Chi bộ xây dựng văn kiện phải nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2017-2020, nêu rõ ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định chỉ tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới của các Chi bộ phải căn cứ vào tình hình thực tế tại các đơn vị. Bên cạnh đó, phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

TS. Nguyễn Tuấn Điệp – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Tài nguyên & Môi trường


Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự phải được thực hiện đúng quy chế, quy trình, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, Điều lệ Đảng, Đảng bộ Nhà trường quan tâm chỉ đạo xây dựng đội ngũ cấp ủy có những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng phát triển phù hợp với quy hoạch chung của Đảng bộ, Chi bộ; Thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng đơn vị hoặc Trưởng đơn vị là Phó Bí thư, cấp ủy viên. Từ đó, nhân sự cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư của các Chi bộ đảm bảo về phẩm chất năng lực, uy tín trong Chi bộ.

 

 

Các đảng viên Chi bộ Trường THPT Thân Nhân Trung và Chi bộ Kinh tế – Tài chính biểu quyết tại Đại hội


Với việc chủ động xây dựng Kế hoạch, phân công chỉ đạo tổ chức Đại hội, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên. Ngày 10/3/2020, Đảng ủy Nhà trường đã chọn Chi bộ Chăn nuôi – Thú y tổ chức Đại hội điểm. Tại Đại hội, các đại biểu đã dân chủ, khách quan và bầu ra được Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đúng cơ cấu với số phiếu bầu đạt 100%. Sau Đại hội, Đảng ủy Trường tiến hành rút kinh nghiệm quá trình tổ chức và chỉ đạo thống nhất đến các Chi bộ. Tính đến ngày 25/3/2020, 14/14 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo đúng quy trình, đúng Điều lệ Đảng.

 

TS. Nguyễn Tuấn Điệp – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư Chi bộ Đào tạo – Khảo thí

 

ThS. Phạm Văn Vân – Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện cùng các đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ngoại ngữ tin học – Thông tin thư viện

 

TS. Nguyễn Văn Lục – Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm cùng các đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ Công nghệ thực phẩm

 

TS. Nguyễn Văn Hoàn – Trưởng khoa Lâm nghiệp cùng các đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ Lâm nghiệp


Công tác chuẩn bị tuyên truyên về Đại hội được quan tâm, việc trang trí đúng quy định, bố trí các khu vực đại biểu hợp lý, trình tự tiến hành, nghi thức Đại hội đảm bảo đúng hướng dẫn, đảng viên các Chi bộ đều dùng thẻ Đảng để biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, đại biểu dự Đại hội mặc trang phục, đi đúng giờ quy định đã tạo ra được không khí trang trọng, dân chủ trong Đại hội. Tại Đại hội, các Chi bộ đã dành thời gian thích hợp để đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022, văn kiện Đại hội Đảng bộ Nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Đảng ủy Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tặng hoa chúc mừng các Chi ủy ra mắt tại Đại hội các Chi bộ


Có thể thấy, kết quả tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc là tiền đề quan trọng để Đảng ủy Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025./.

Huy Tùng

 

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen