Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 tháng 4 năm 2017 In
Thứ bảy, 24/12/2016 21:15

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Số: 1375 /KH-ĐHNLBG-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 THÁNG 4 NĂM 2017

Các ngành: Quản lý kinh tế, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi và Quản lý đất đai

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

01/01/2017 đến

01/3/2017

(riêng thí sinh đăng ký dự thi ngành đúng, ngành phù hợp thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 20/3/2017)

Công bố Thông tin về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Website: bafu.edu.vn tại mục  Đào tạo/ Đào tạo sau đại học/ Tin sau đại học

Ứng viên tự in mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh có đính kèm Thông báo  kế hoạch tuyển sinh hoặc nhận mẫu hồ sơ tại Phòng đào tạo.

Mẫu hồ sơ trên website: bafu.edu.vn

Phòng đào tạo – Tổ đào tạo sau đại học (phòng 306 nhà A1)

Nộp Hồ sơ đăng ký dự thi kèm theo bản chính Bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học; Bằng tốt nghiệp, bảng điểm Trung cấp hoặc Cao đẳng (đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học liên thông); Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu.

Phòng đào tạo – Tổ đào tạo sau đại học (phòng 306 nhà A1)

Nộp lệ phí dự thi: 420.000 đ/Thí sinh và học phí ôn thi 400.000/môn.

Phòng đào tạo – Tổ đào tạo sau đại học (phòng 306 nhà A1)

02/3/2017

Thông báo kế hoạch dạy bổ sung kiến thức.

Xem trên website: bafu.edu.vn tại mục  Đào tạo/ Đào tạo sau đại học/ Tin sau đại học

04/3/2017 đến 09/4/2017

Học bổ sung kiến thức.

Website: bafu.edu.vn

10/3/2017

Thông báo kế hoạch ôn thi.

Website: bafu.edu.vn

20/3/2017 đến 20/4/2017

Ôn thi

Website: bafu.edu.vn

21/4/2017

Nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến Quy chế tuyển sinh tại phòng thi.

Địa điểm nhận thẻ dự thi thông báo trên website: bafu.edu.vn.

22 và 23/4/2017

Thi tuyển sinh.

Phòng thi được ghi trên thẻ dự thi

5/2017

Công bố kết quả thi tuyển sinh

Website: bafu.edu.vn

Thí sinh trúng tuyển nhập học

Theo giấy báo trúng tuyển

ĐT liên hệ: 02403.674. 523 (Tổ đào tạo sau đại học), 0912.707.666 (Ông Châu); 0983.674.387 (Ông Huy)


Nơi nhận:

- Website Trường;

- Lưu VT, ĐT.                                                                                                        

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen