CÁN BỘ - VIÊN CHỨC
Cán bộ - Viên chức In
Thứ tư, 27/02/2019 10:52

Đàm Thuận Minh Bình

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Phó Giám đốc (phụ trách)
- Email: damminhbinh@gmail.com

- Điện thoại: 0387 136 888


Ngô Đức Tuấn

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Email: ngoductuanbafu@gmail.com

- Điện thoại: 0987482919

Trần Văn Vịnh

- Trình độ: Đại học
- Chức vụ: Cán sự

- Điện thoại: 0384 949 070

Chu Ánh Hồng

- Trình độ: Thạc sĩ - NCS
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: anhhongchu@gmail.com

- Điện thoại: 0983683510

Ngụy Thị Hải

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Kế toán viên

- Email: nguythihai255@gmail.com

- Điện thoại: 0967932699

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen