Cán bộ - viên chức
Cán bộ - Viên chức In
Thứ hai, 13/08/2012 08:22

Nguyễn Thị Hoài Trang

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/Chức danh: Trưởng phòng/GVC
- Email: trangcdnl2000@gmail.com

- Điện thoại: 0914 774 573

Trần Thế Hiệp

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/chức danh:
Phó Trưởng phòng/CV (Phụ trách)
- Email: tranhiepdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0983 819 151

Hoàng Thanh Điệp

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ:
Tổ trưởng tổ Quản trị hạ tầng, nhà cửa
- Email: thanhdiepbg@gmail.com

- Điện thoại: 0984656980

Nguyễn Đức Vinh

- Trình độ: Đại học
- Chức vụ/Chức danh: Tổ trưởng tổ Quản trị thiết bị

- Email:
nguyenducvinhdhnl1978@gmail.com

- Điện thoại: 0912 428 458

Lê Vinh Quang

 

- Trình độ: Đại học

- Chức danh: Kỹ sư
- Email: vinhquang1327@gmail.com

- Điện thoại: 0919 881 203

Nguyễn Văn Công

 

- Trình độ: Đại học
Chức danh: Kỹ sư
- Email:
congnguyen.nuce49@gmail.com

- Điện thoại: 0975 727 032

Phan Công Chiến

- Trình độ: Cao đẳng
- Chức danh:
Nhân viên
- Email: nhunganhsaodem2010@gmail.com

- Điện thoại: 0987 294 133

Chu Thị Nga

- Trình độ: 
Chức danh:
Nhân viên
- Email: ngact@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 01676 529 432

Dương Ngọc Thái

- Trình độ: Đại học
- Chức danh:
Nhân viên
- Email:
duongngocthaivn@gmail.com

- Điện thoại: 0977357787

Nguyễn Thị Hoa

- Trình độ: 
Chức danh:
Nhân viên
- Email:

- Điện thoại:

Trần Đức Toản

 

 

- Trình độ: Đại học
Chức danh: Kỹ sư 
- Email:
tranductoan@gmail.com

- Điện thoại: 01252985557

Nguyễn Văn Sơn

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Tổ trưởng tổ giảng đường

- Email: thanhson2611@gmail.com

- Điện thoại: 0945735669

 

 

 

 

 

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen