Cán bộ - viên chức
Cán bộ - Viên chức In
Thứ hai, 13/08/2012 08:22

Nguyễn Thị Hoài Trang

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/Chức danh: Trưởng phòng/GVC
- Email: trangcdnl2000@gmail.com

- Điện thoại: 0914 774 573

Nguyễn Văn Công

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ/Chức danh: Phó Trưởng phòng
- Email:
congnguyen.nuce49@gmail.com

- Điện thoại: 0975 727 032

 

 


 

TỔ QUẢN TRỊ CƠ SỞ HẠ TẦNG


Hoàng Thanh Điệp

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ:
Tổ trưởng
- Email: thanhdiepbg@gmail.com

- Điện thoại: 0984656980

Nguyễn Thị Hoa

- Trình độ: 
- Chức danh:
Nhân viên
- Email:

- Điện thoại:

Chu Thị Nga

- Trình độ: 
- Chức danh:
Nhân viên
- Email: ngact@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 01676 529 432

Nguyễn Thị Xuyên

- Trình độ: Đại học
- Chức vụ: Cán sự

- Điện thoại: 0365129717

 

 

 


 

TỔ QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

 

Nguyễn Đức Vinh

- Trình độ: Đại học
- Chức vụ/Chức danh: Tổ trưởng

- Email:
nguyenducvinhdhnl1978@gmail.com

- Điện thoại: 0912 428 458

Dương Ngọc Thái

- Trình độ: Đại học
- Chức danh:
Nhân viên
- Email:
duongngocthaivn@gmail.com

- Điện thoại: 0977357787

Phan Công Chiến

- Trình độ: Cao đẳng
- Chức danh:
Nhân viên
- Email: nhunganhsaodem2010@gmail.com

- Điện thoại: 0987 294 133

 

 


 

TỔ ĐẦU TƯ

 

Nguyễn Thị Hoài Trang

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/Chức danh: Trưởng phòng/GVC
- Email: trangcdnl2000@gmail.com

- Điện thoại: 0914 774 573

Nguyễn Văn Công

- Trình độ: Đại học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng
- Email:
congnguyen.nuce49@gmail.com

- Điện thoại: 0975 727 032

Trần Đức Toản

- Trình độ: Đại học

- Chức danh: Kỹ sư 
- Email:
tranductoan@gmail.com

- Điện thoại: 01252985557
 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen