Cán bộ - viên chức
Cán bộ - Viên chức In
Thứ hai, 13/08/2012 08:22


Trần Thế Hiệp

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/chức danh:
Phó Trưởng phòng/CV (Phụ trách)
- Email: tranhiepdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0983 819 151

Ngô Anh Sơn

 

- Trình độ: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên

- Email: ngoanhson1811@gmail.com

- Điện thoại: 0935 561 976

Nguyễn Văn Công

 

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Kỹ sư
- Email:
congnguyen.nuce49@gmail.com

- Điện thoại: 0975 727 032

Trần Đức Toản

 

 

- Trình độ: Đại học
Chức danh: Kỹ sư 
- Email:
tranductoan@gmail.com

- Điện thoại: 01252985557

Lê Vinh Quang

 

- Trình độ: Đại học

- Chức danh: Kỹ sư
- Email: vinhquang1327@gmail.com

- Điện thoại: 0919 881 203

Phạm Thị Huyền Trang

 

- Trình độ: Đại học
Chức danh: Chuyên viên 
- Email: trangpth@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0972343818

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen