Cán bộ - Viên chức
Danh sách Cán bộ - Viên chức phòng Đào tạo In

Nguyễn Tuấn Dương

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: T
rưởng phòng/Giảng viên chính
- Email: tuanduong3101@gmail.com

- Điện thoại: 0915 241 465


Nguyễn Mạnh Hùng

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ/chức danh: Phó trưởng phòng/Chuyên viên chính
- Email: hungnm@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0977 300 898


Nguyễn Thực Huy

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ/Chức danh: Phó trưởng phòng/Giảng viên
- Email: huynguyencdnl@gmail.com

- Điện thoại: 0983674387


Trần Văn Châu

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/Chức danh: Phó Trưởng phòng/GVC
- Email: chautv08@gmail.com

- Điện thoại: 0912 707 666

Lê Anh Tuấn

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: tuananhle.hvtc@gmail.com

- Điện thoại: 0915 604 004

Nguyễn Tiến Thành

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh:
Chuyên viên
- Email: nguyentienthanhbafu@gmail.com

- Điện thoại: 0986 982 648

Đoàn Trung Đức

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: doantrungducnd@gmail.com

- Điện thoại: 01656 993 362

Nguyễn Hồng Ánh

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: honganhcnsh@gmail.com

- Điện thoại: 0979 988 265

Trần Thị Ngọc Hà

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: tranthingocha.192@gmail.com

- Điện thoại: 0985923983

Nguyễn Trọng Hải

- Trình độ: Thạc sĩ - NCS
- Chức danh:
Tổ trưởng tổ Hành chính - Giáo vụ
- Email: haibg1980@gmail.com

- Điện thoại: 0913 103 169

Phạm Minh Đức

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Chuyên viên

- Email: phamminhduc61253@gmail.com

- Điện thoại: 0869 134 999

Nguyễn Văn Cường

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Chuyên viên

- Email: cuongkrt43bg@gmail.com

- Điện thoại: 0989337877

Vũ Hải Dương

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Chuyên viên

- Email: duongvh@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0326587999

Nguyễn Thị Chỉnh

- Trình độ: Trung cấp
- Chức danh: Y sĩ

- Email: chinhbafu1987@gmail.com

- Điện thoại: 0978 701 688

Nguyễn Thị Nga

- Trình độ: 
- Chức danh: Y sỹ

- Điện thoại: 0985 122 766

 

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen