Cán bộ - Giảng viên
Cán bộ - Giảng viên khoa Lý luận chính trị In

 

Nguyễn Thị Kim Nhung

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Trưởng khoa
- Email:
nhungntk@bafu.edu.vn/kimnhungdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0984 259 202

 

Phạm Thị Hằng

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ:
Phó Trưởng khoa
- Email: phamhangdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0962 833 662

Nguyễn Thị Dung

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/Chức danh: Trưởng bộ môn/Giảng viên
- Email:
tradung83@gmail.com

- Điện thoại: 0986 911 197

Phạm Thanh Hà

- Trình độ: Tiến sĩ
Chức vụ/Chức danh: Trưởng bộ môn/Giảng viên
- Email:
phamhacdnl@gmail.com

- Điện thoại: 01665 502 961

Đinh Thị Loan

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email:
loandinhhkh@gmail.com

- Điện thoại: 0983 083 113

Trương Văn Thành

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email:
thanhdaihocnonglam@gmail.com

- Điện thoại: 0982 772 284

Ngô Văn Dũng

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email:
vandungcdnl@gmail.com

- Điện thoại: 01683 145 388

Bùi Văn Huấn

- Trình độ: Thạc sĩ - NCS
Chức danh: Giảng viên
- Email:
huancdnl@gmail.com

- Điện thoại: 0984 331 977

Đinh Thị Thanh Hà

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email:
hoangvukhanh2009@gmail.com

- Điện thoại: 0986 519 882

Đoàn Thị Hoàng Yến

- Trình độ: Học viên cao học
- Chức danh: Giảng viên
- Email:
doanyen-dhnl@yahoo.com

- Điện thoại:

Trần Thị Hường

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email:
tranhuongbg@gmail.com

- Điện thoại:0974 647 899

Nguyễn Thị Diễm

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email:
diemlinh84@gmail.com

- Điện thoại: 0986 108 609

Nguyễn Thu Thủy

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email:
nguyenthuthuy07sls@gmail.com

- Điện thoại: 0982 949 219

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen