Cán bộ - Giảng viên
Cán bộ - Giảng viên khoa Lý luận chính trị - KHCB In

 

Phạm Thị Hằng

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa)
- Email: phamhangdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0962 833 662

Nguyễn Thị Dung

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ/Chức danh: P. Trưởng khoa/GVC
- Email:
tradung83@gmail.com

- Điện thoại: 0986 911 197

Nguyễn Thị Kim Nhung

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Trưởng Bộ môn/GVC
- Email:
nhungntk@bafu.edu.vn/kimnhungdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0984 259 202

Mai Thị Thanh Huyền

- Trình độ: Thạc sĩ
Chức danh: Trưởng Bộ môn/
Giảng viên chính
- Email:
maihuyen020871@gmail.com

- Điện thoại: 0988 107 574

Đinh Thị Loan

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email:
loandinhhkh@gmail.com

- Điện thoại: 0983 083 113

Nguyễn Thị Diễm

- Trình độ: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
- Email:
diemlinh84@gmail.com

- Điện thoại: 0986 108 609

Ngô Văn Dũng

- Trình độ: Thạc sĩ -NCS
- Chức danh: Giảng viên
- Email:
vandungcdnl@gmail.com

- Điện thoại: 01683 145 388

Nguyễn Bích Hạnh

- Trình độ: Đại học
Chức danh:
Kỹ sư
- Email:
nguyenbichhanh.bg@gmail.com

- Điện thoại: 0948 134 171

Đinh Thị Thanh Hà

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email:
hoangvukhanh2009@gmail.com

- Điện thoại: 0986 519 882

Nguyễn Văn Tuấn

- Trình độ: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
- Email: nguyentuan.bd43@gmail.com

- Điện thoại: 0974 803 807

Trần Thị Hường

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email:
tranhuongbg@gmail.com

- Điện thoại:0974 647 899

Tống Hải Yến

- Trình độ: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên
- Email: haiyen84bg@gmail.com

- Điện thoại: 0972 963 288

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen