Cán bộ - Giảng viên
Cán bộ - Giảng viên khoa Khoa học cơ bản In

Diêm Đăng Huân

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ:
Trưởng khoa
- Email:
huandd@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0918 628 656

Ngô Thị Tuyết

- Trình độ: Thạc sĩ
Chức danh:
Giảng viên

- Chức vụ: P. Trưởng bộ môn

- Email: ngotuyet193@gmail.com

- Điện thoại: 0985 344 418

Hoàng Thị Thúy

- Trình độ: Thạc sĩ
Chức danh:
Giảng viên

- Chức vụ: P. Trưởng bộ môn
- Email:
thuynlbg@gmail.com

- Điện thoại: 0984 474 753

Mai Thị Thanh Huyền

- Trình độ: Thạc sĩ
Chức danh:
Giảng viên chính
- Email:
maihuyen020871@gmail.com

- Điện thoại: 0988 107 574

Tô Minh Thanh

- Trình độ: Thạc sĩ
Chức danh:
Giảng viên
- Email: tominhthanh1@gmail.com

- Điện thoại: 0987 398 080

Nguyễn Thị Mỹ Diên

- Trình độ: Thạc sĩ
Chức danh:
Giảng viên
- Email:
nguyenthimydien@gmail.com

- Điện thoại: 0985 726 399

Nguyễn Thị Trầm

- Trình độ: Thạc sĩ
Chức danh:
Giảng viên
- Email:
tramtoan82@gmail.com

- Điện thoại: 0979 966 040

Nguyễn Bích Hạnh

- Trình độ: Đại học
- Chức danh:
Kỹ sư

- Email:
nguyenbichhanh.bg@gmail.com

- Điện thoại: 0948 134 171

Nguyễn Văn Tuấn

- Trình độ: Đại học
Chức danh:
Giảng viên
- Email:
nguyentuan.bd43@gmail.com

- Điện thoại: 0974 803 807

Chu Thị Nhàn

- Trình độ: Thạc sĩ
Chức danh:
Giảng viên
- Email:
chuotbachbg84@gmail.com

- Điện thoại: 0989 523 368

Tống Hải Yến

- Trình độ: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên
- Email:
haiyen84bg@gmail.com

- Điện thoại: 0972 963 288

Bùi Thị Thanh Thủy

- Trình độ: Đại học
Chức danh:
Chuyên viên
- Email: Thuybtt@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0978 987 775

Phùng Thị Kiến An

- Trình độ: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên
- Email: kienan.tgt@gmail.com

- Điện thoại: 0906 050 450

Bùi Thanh Phú

- Trình độ: Đại học
Chức danh: Chuyên viên
- Email: 
thanhphubnk47@gmail.com

- Điện thoại: 01278 061 293

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen