Lịch thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Lịch thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2019 như sau:

Ngày Buổi Bài thi/ Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
24/6/2019 SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
CHIỀU 14 giờ 00: Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có)
25/6/2019 SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
26/6/2019 SÁNG Bài thi

KHTN

Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
27/6/2019 SÁNG Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Giáo dục công dân 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Dự phòng

Ghi chú: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn sẽ được thực hiện theo hình thức tự luận.

 

 

 

Contact Me on Zalo