Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2022

234

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2022: “Sản xuất nước lau sàn hữu cơ từ vỏ các loại trái cây phục vụ công tác truyền thông môi trường tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang”

Thực hiện Kế hoạch số 15 ngày 08/10/2022 của Hội đồng Khoa học & Đào tạo khoa Tài nguyên và Môi trường, ngày 12/10/2022 tại Văn phòng khoa TNMT, Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của nhóm nghiên cứu do ThS. Phan Lê Na làm chủ nhiệm đề tài, các thành viên tham gia gồm ThS. Đinh Thị Thu Trang, ThS. Dương Thị Hậu và ThS. Đặng Thu Huyền.

Đề tài “”Sản xuất nước lau sàn hữu cơ từ vỏ các loại trái cây phục vụ công tác truyền thông môi trường tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang” được thực hiện từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2022 (gia hạn 01 lần do dịch bệnh Covid-19). Hội đồng đánh giá đề tài có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn đồng thời các sản phẩm phục vụ tốt cho công tác truyền thông môi trường, hỗ trợ cho quá trình tuyển sinh trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo NCKH cấp khoa:

 

 

 

 

  Hình 1. Nhóm nghiên cứu báo cáo nghiệm thu đề tài

       Các sản phẩm của đề tài đã được triển khai dùng thử cho các cán bộ viên chức trong toàn trường và nhận được phản hồi khá tốt.

Hội đồng nhất trí thông qua báo cáo NCKH cấp khoa và đề nghị gửi hồ sơ thẩm định lên Hội đồng KHĐT cấp trường.

Hình 2. Hình ảnh sản phẩm được đóng chai và dán nhãn

-Khoa TNMT-