LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022)

226

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai    10/10
08h00’ Kiểm tra cơ sở vật chất, phòng THTN các đơn vị, thư viện, giảng đường, KTX Đại diện BCN Khoa (Thầy Bài), cán bộ phụ trách các phòng thiết bị, thực hành

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Các phòng thiết bị, thực hành

Thứ ba     11/10
08h00’ Họp Ban tổ chức cuộc thi “Khi đàn ông vào Bếp” Theo Quyết định số 325/QĐ-CĐT ngày 28/9/2022 ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung Phòng họp số 2
14h00’ Họp đảng ủy TS. Nguyễn Văn Bài PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
Thứ tư     12/10
08h30’ Thẩm định kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường Hội đồng thẩm định cấp Khoa và nhóm nghiên cứu (CN đề tài: ThS.Phan Lê Na)

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

10h00’ Khai mạc đánh giá ngoài CTĐT ngành CNTP và KHCT TS. Nguyễn Văn Bài; TS. Khương Mạnh Hà;

ThS. Đặng Thu Huyền

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Hội trường B5

Thứ năm  13/10
14h00’ Phỏng vấn nhóm cán bộ, giảng viên CTĐT ngành Khoa học cây trồng Giảng viên được triệu tập theo quyết định

Theo Quyết định số 639/QĐ-ĐHNLBG-TCHC ngày 04/10/2022

Giảng đường B5

Thứ sáu    14/10
7h30’ Tổ chức chương trình trải nghiệm một ngày làm sinh viên Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa (Thầy Hà), cán bộ quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành, khu vực xử lý nước thải

Bí thư Đoàn trường

Hội trường B5, các phòng thực hành, thí nghiệm

Thứ  bảy  15/10
08h00′ Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng TS. Nguyễn Văn Bài; ThS. Đặng Thu Huyền

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Hội trường B5

14h30’ Nhận dụng cụ và bốc thăm vị trí nấu ăn Theo Kế hoạch số 324/KH-CĐT ngày 27/9/2022

Ban Tổ chức

Nhà thi đấu

Chủ nhật  16/10
07h00’ Hội thi “Khi đàn ông vào bếp” năm 2022 Theo Kế hoạch số 324/KH-CĐT ngày 27/9/2022

ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung

Nhà thi đấu

10h00’ Bế mạc đánh giá ngoài CTĐT ngành CNTP và KHCT TS. Nguyễn Văn Bài ; TS. Khương Mạnh Hà ;

ThS. Đặng Thu Huyền

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Hội trường B5

Nhắc việc:

– CVHT, Giáo viên chủ nhiệm đôn đốc học viên, sinh viên hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023; Tổ văn phòng (Cô Trang) tổng hợp báo cáo Trưởng khoa tình hình thu học phí của các lớp.

– Cán bộ phụ trách các phòng thí nghiệm, thực hành chuẩn bị phòng, nội dung giới thiệu phục vụ Chương trình trải nghiệm một ngày làm sinh viên theo kế hoạch của Nhà trường (lưu ý cán bộ phụ trách có mặt đầy đủ, đúng giờ và duy trì chế độ thường trực trong suốt thời gian diễn ra hoạt động trải nghiệm của học sinh).

– Sáng Chủ nhật ngày 16/10/2022 toàn thể cán bộ, viên chức đơn vị có mặt đầy đủ, đúng giờ tham gia hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 theo Kế hoạch.