Lịch công tác Tuần 42 (từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 10 năm 2022)

221

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai    17/10
Thứ ba     18/10
08h30’ Họp rà soát kết quả thực hiện học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp và Tổ văn phòng

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ tư     19/10
08h00’ Lễ tổng kết năm học 2021-2022 Toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên và đại biểu khách mời

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

10h30’ Gặp mặt Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ năm  20/10
Thứ sáu    21/10
Thứ  bảy  22/10
Chủ nhật  23/10
Nhắc việc:

– Tổ văn phòng (Cô Huyền Trang) tổng hợp báo cáo tình hình thu học phí của các lớp, kết quả thanh quyết toán với các đơn vị đối tác (bao gồm cả tuyển sinh) phục vụ cuộc họp sáng Thứ 3.