Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2022)

157

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai    03/10
Thứ ba     04/10
Thứ tư     05/10
09h00’ Rà soát kết quả học tập, kết quả tổ chức thực hiện chương trình đào tạo cho từng người học, mức độ đầy đủ các loại Giấy tờ của hồ sơ sinh viên, học phí các lớp DL-QLDD10A; DL-QLDD10B; DL-QLDD10C; DLV-QLDD10C (Lâm Đồng) Ban chủ nhiệm Khoa, phụ trách các Bộ môn; Tổ văn phòng và Giáo viên chủ nhiệm các lớp có liên quan

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

14h00′ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2023 trên phần mềm Trưởng khoa và Tổ văn phòng (Cô Huyền Trang)

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

Thứ năm  06/10
Thứ sáu    07/10
Thứ  bảy  08/10
Chủ nhật  09/10
Nhắc việc:

Tổ văn phòng tổng hợp tài liệu phục vụ cuộc họp buổi sáng thứ 4 của đơn vị (Cô Bùi Thơm tổng hợp kết quả học tập, các học phần chưa hoàn thành kèm theo danh sách sinh viên phải học; Cô Huyền Trang (chủ trì) phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm lớp, chuyên viên PĐT tổng hợp danh mục các loại giấy tờ hồ sơ sinh viên theo quy định và kết quả nộp học phí của sinh viên);

– Giáo viên hướng dẫn thông báo, đôn đốc, chỉnh sửa báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp của sinh viên các lớp DL-QLDD10A ; DL-QLDD10B ; DL-QLDD10C ; DLV-QLDD10C và yêu cầu sinh viên hoàn thành hồ sơ thực tập nộp về Văn phòng Khoa ngay sau khi kết thúc kỳ thực tập tốt nghiệp.