Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 22 đến ngày 28/8/2022)

260

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai    22/8
10h00’

Họp toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị (Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với lãnh đạo Khoa (Ô Khương Mạnh Hà-PTK); Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học)

Cán bộ, viên chức trong đơn vị ThS. Nguyễn Th K. Nhung

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

15h00’

Làm việc với thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo liên thông ngành Quản lý đất đai (Tổ văn phòng và cô Hậu chuẩn bị điều kiện để họp trực tuyến)

Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn, Tổ Văn phòng, Cô Hậu, đại diện đơn vị đối tác và thí sinh TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

(Online)

Thứ ba     23/8
09h00′

Họp xét tốt nghiệp đào tạo liên thông

TS. Nguyễn Văn Bài TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 3

09h00’

Thẩm định đề xuất NCKH sinh viên năm học 2022-2023

Hội đồng Khọc học – Đào tạo cấp Khoa, nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu và đại biểu quan tâm TS. Khương Mạnh Hà

Phòng họp Khoa

Thứ tư      24/8
Thứ năm  25/8
Thứ sáu    26/8
11h25′

Họp triển khai kế hoạch hỗ trợ sinh viên học kỳ 1 năm học 2022-2023

Ban chủ nhiệm Khoa, CVHT, Lãnh đạo và giảng viên Bộ môn QLDD TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp số 3

Thứ  bảy  27/8
Chủ nhật  28/8
09h00’

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ đợt 2, năm 2022

Đại diện đơn vị (cô Lan Anh, cô Thơm và cô Hậu) PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Hội trường B5

10h30’

Gặp mặt tân thạc sĩ ngành Quản lý đất đai

Đại diện đơn vị (cô Lan Anh, cô Thơm, cô Hậu và thầy Thăng) ThS. Đỗ Thị Lan Anh

Phòng họp Khoa

Nhắc việc:

– Ban chủ nhiệm Khoa (thầy Hà) và Giáo vụ Khoa rà soát biên bản và điểm tổng kết các lớp cao học xét tốt nghiệp ngày 19/8/2022 về phòng Đào tạo (đồng chí Trần Thị Ngọc Hà) trước ngày 23/8/2022.

– Giáo vụ Khoa nhắc học viên có mặt lúc 07h30’ để làm thủ tục ký nhận vào sổ bằng, bảng điểm, nhận lễ phục, hướng dẫn vị trí ngồi và lên nhân bằng; gửi danh sách đề nghị khen thưởng về phòng Đào tạo (đồng chí Phạm Minh Đức) trước 16h00’ ngày 24/8/2022.