Lịch công tác tuần 32, từ ngày 08/8 đến ngày 14/8/2022

208

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai    08/8
Thứ ba     09/8
Thứ tư     10/8
Thứ năm  11/8

6h30’ (Cả ngày)

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

năm 2022

TS. Nguyễn Văn Bài Đảng ủy CCQ tỉnh BG

Tp. Bắc Giang

Thứ sáu   12/5

6h30’ (Cả ngày)

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

năm 2022

TS. Nguyễn Văn Bài Đảng ủy CCQ tỉnh BG

Tp. Bắc Giang

7h30’-8h45’

Tập huấn về nghiệp vụ cho đội ngũ trưởng, phó thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn huyện Việt Yên (chuyên đề công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường ở thôn, tổ dân phố) Cán bộ tham gia báo cáo viên (Công tác quản lý đất đai: Cô Thúy; Công tác bảo vệ môi trường: Cô Huyền) UBND huyện Việt Yên

Hội trường lớn huyện Việt Yên

Thứ  bảy  13/8
Chủ nhật  14/8
Nhắc việc:

–          Từ thứ 2, ngày 08/8/2022: Cán bộ, viên chức và người lao động phải thực hiện đeo thẻ khi đến cơ quan làm việc, nghiêm túc chấp hành giờ giấc làm việc và kỷ luật lao động.

–          Ban chủ nhiệm Khoa (Thầy Hà) và Giáo vụ Khoa kiểm tra, rà soát hồ sơ sau bảo vệ, bản giải trình chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận văn của học viên cao học Khóa 5 ngành QLDD.

–          Giảng viên lên lớp thực hiện nghiêm túc chế độ lên lớp, phối hợp CVHT làm tốt việc quản lý  nề nếp học tập của sinh viên; Văn phòng Khoa thực hiện việc kiểm tra, điểm danh việc chấp hành thời gian lên lớp đối với học viên các lớp Cao học Khóa 6, Khóa 7, ngành QLDD.