Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4 năm 2019)

256

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  8/4
16h30’ Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày 30/4 và 01/5 Chủ tịch các công đoàn bộ phận và toàn thể công đoàn viên

Th.S. Nguyễn Thị Kim Nhung

Nhà thi đấu

Thứ ba  9/4
Thứ tư  10/4
Thứ năm 11/4
08h00’ Họp Chi bộ Toàn thể đảng viên trong Chi bộ

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

09h00’ Họp giao ban tháng 4 Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

11h00’ Họp xét học bổng khuyến khích học tập

Học kỳ I, năm học 2018-2019

BCN Khoa, Trưởng các Bộ môn,         Cố vấn học tập các lớp và Giáo vụ Khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ sáu   12/4
Thứ  bảy 13/4
Chủ nhật 14/4
 

Nhắc việc:

– Cán bộ viên chức tham gia đầy đủ hoạt động thể thao nhân dịp 30/4, 01/5 của đơn vị theo kế hoạch của Công đoàn Trường.

– Trưởng các Bộ môn nhắc nhở cán bộ thực hiện chế độ làm việc mới theo quy định của Nhà trường.

– Trưởng các Bộ môn, cán bộ được giao phụ trách thực hiện các Dự án chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả thực hiện tháng 3 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4.