Hội nghị Sơ kết học kỳ I, Triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2018 – 2019

451

Ngày 21/3/2019, Khoa Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I và Triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2018 – 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Hội Sinh viên, TS. Nguyễn Văn Bài – Trưởng khoa Tài nguyên & Môi trường, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa.

Trong những năm gần đây Khoa Tài nguyên & Môi trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất thực tế tại các đơn vị liên kết thông qua các hoạt động thực hành, thực tập trong suốt quá trình học tập. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được Nhà trường quan tâm đầu tư, nâng cấp và dần hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu học lý thuyết cũng như thực hành thực tập của sinh viên. Đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, nhiệt huyết có ý thức phấn đấu tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo trong thời kỳ mới. Trong học kỳ I, năm học 2018 – 2019, về kết quả học tập toàn khoa có 3 sinh viên đạt loại xuất sắc chiếm 2,9%; 8 sinh viên đạt loại giỏi chiếm 7,8%, 49 sinh viên đạt loại khá chiếm 48% còn lại là đạt trung bình, yếu.

Bên cạnh việc học tập, Ban Chủ nhiệm Khoa luôn quan tâm tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và Khoa tổ chức như Cuộc thi “Rung chuông vàng”, Chương trình Tình nguyện mùa đông tại huyện Hiệp Hòa, Ngày hội “Sáng tạo vững bước tương lai”… Thông qua các hoạt động phong trào nhiều sinh viên đã được các cấp Đoàn – Hội tuyên dương khen thưởng năm 2018 toàn khoa có 10 sinh đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 02 sinh viên nhận giải thưởng “Sinh viên nghèo vượt khó” của Hội Sinh viên Nhà trường là Vàng Seo Hải lớp D-QLĐĐ 5A và Nông Thu Uyên lớp  D-QLĐĐ 6A, sinh viên Sùng A Củ lớp D-QLĐĐ 5A nhận học bổng Mobifone, sinh viên Vi Văn Hùng lớp D-QLĐĐ 6A nhận giải thưởng “15 tháng 10” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang, 02 sinh viên đạt giải ba cuộc thi “Olimpic tiếng Anh không chuyên Toàn quốc năm 2018” là Hoàng Văn Hiệu lớp D-QLTN 5A và Nguyễn Quang Hưng lớp D-QLTN 6A.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Bài – Trưởng khoa Tài nguyên & Môi trường đánh giá cao những cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa đã đạt được trong học kỳ I. Tuy nhiên để phương hướng và nhiệm vụ của học kỳ II, năm học 2018 – 2019 hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra TS. Nguyễn Văn Bài đề nghị đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa thường xuyên học tập, nâng cao trình độ; các bộ môn phải đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng thực hành, thực tập cho sinh viên. Làm tốt công tác phối hợp giữa Khoa và gia đình để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên. Các tổ chức Đoàn – Hội xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm bồi dưỡng các kỹ năng mềm giúp sinh viên ngày càng trưởng thành hơn. Đối với sinh viên cần nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện.

Những hình ảnh tại Hội nghị:

 TS. Khương Mạnh Hà – Phó Trưởng khoa Tài nguyên & Môi trường thông qua báo cáo Sơ kết học kỳ I và Phương hướng nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2018 – 2019

ThS. Nghiêm Thị Hoài – Giảng viên khoa phát biểu ý kiến về ý thức học tập của sinh viên khoa hiện nay

 Sinh viên Vi Văn Hùng lớp D-QLĐĐ 6A trình bày tham luận về nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện

 Sinh viên Trần Thị Ái Linh lớp D-QLTN 7A trình bày tham luận về trách nhiệm của sinh viên đối với học tập

 TS. Nguyễn Văn Bài – Trưởng khoa Tài nguyên & Môi trường phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ – giảng viên và sinh viên khoa

 TS. Nguyễn Văn Bài – Trưởng khoa Tài nguyên & Môi trường và Đ/c Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Hội Sinh viên khen thưởng cho 10 sinh viên có thành tích trong học tập và hoạt động phong trào học kỳ I, năm học 2018 – 2019

Trần Trang