Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 03 năm 2019)

213

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  04/3
Thứ ba  05/3
08h00’ Lễ kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

Trưởng khoa, Chủ tịch CĐBP và toàn thể nữ cán bộ viên chức trong đơn vị

Công đoàn ngành NN và Ban tổ chức

Hội trường B5

Thứ tư  06/3
Thứ năm 07/3
Thứ sáu   08/3                          Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2019
09h30’ Gặp mặt chúc mừng nữ cán bộ, viên chức

BCN Khoa, Trưởng các BM và toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

 
Thứ  bảy 09/3
08h00’

(Cả ngày)

Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ lớp            CH-QLDD2B (Khóa 2, ngành Quản lý đất đai)

Tiểu ban đánh giá tiến độ, cán bộ được phân công và học viên lớp

CH-QLDD2B

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Chủ nhật 10/3
08h00’ Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ lớp            CH-QLDD2B (Khóa 2, ngành Quản lý đất đai)

Tiểu ban đánh giá tiến độ, cán bộ được phân công và học viên lớp

CH-QLDD2B

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Nhắc việc: