Lịch công tác Tuần 09 (từ ngày 25/2 đến ngày 03 tháng 03 năm 2019)

213

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  25/02
Thứ ba  26/02
13h30’ Làm việc với Đại sứ quán Israel BCN Khoa (Ô. Hà), CVHT các lớp, toàn thể sinh viên lớp D-QLDD7A, D-QLTN7A và đại biểu quan tâm TS. Nguyễn Tuấn Điệp Hội trường B5
Thứ tư  27/02
13h30′ Họp Đảng uỷ TS. Nguyễn Văn Bài PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
17h00′ Chia tay các đ/c Đoàn Văn Soạn và Nguyễn Văn Vượng
Thứ năm 28/02
Thứ sáu   01/03
Thứ  bảy 02/03
Cả ngày Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ lớp            CH-QLDD2A (Khóa 2, ngành Quản lý đất đai) Tiểu ban đánh giá tiến độ, cán bộ được phân công và học viên lớp

CH-QLDD2A

TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Chủ nhật 03/03
Cả ngày Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ lớp            CH-QLDD2A (Khóa 2, ngành Quản lý đất đai) Tiểu ban đánh giá tiến độ, cán bộ được phân công và học viên lớp

CH-QLDD2A

TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Nhắc việc:

– Giáo vụ khoa cập nhật đầy đủ điểm còn thiếu lên phần mềm trước ngày 26/2/2019 và nộp điểm tổng kết Học kỳ I (2018-2019) về phòng Đào tạo trong ngày 25/2/2019.

– Ban chủ nhiệm Khoa (Ô. Hà) đôn đốc cán bộ, sinh viên tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá tuyển sinh năm 2019.