LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ 31/7 đến ngày 06/08/2017)

253

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  31/7

10h00’

Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ Các đồng chí đảng viên là cán bộ TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
14h00’ Họp triển khai nhiệm vụ công tác Học kỳ I, năm học 2017-2018 Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ ba  01/8

14h00’

Họp Đảng ủy TS. Nguyễn Văn Bài TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 1

Thứ tư  02/8
Thứ năm 03/8

13h30’

Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường Toàn thể đảng viên Chi bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại diện Đảng ủy CCQ tỉnh Bắc Giang, BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ và Đại biểu mời TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp số 1

Thứ sáu   04/8
Thứ  bảy 05/8

9h00’

Lễ bế giảng các lớp ĐHCQ khoá 3, CĐCQ khoá 15, ĐHLT khoá 5, và sinh viên xét bổ sung Theo Kế hoạch số 1151/KH-ĐHNTBG-ĐT ngày 28/07/20017 TS. Nguyễn Quang Hà

Hội trường B5

Chủ nhật 06/8
Nhắc việc:  Trưởng các Bộ môn xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch tuần sinh hoạt hè 2017.