LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 35: từ ngày 26/8 đến ngày 01/9/2019)

236
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  26/8
14h00’ Họp giao ban Khoa Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Giáo vụ và đại diện các đoàn thể TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
15h00’ Làm việc với viên chức và Bộ môn QLTNMT Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Giáo vụ,     đại diện Công đoàn bộ phận và Cô Tạ Thị Kim Bình TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
15h30’ Họp kiểm tra tiến độ thực hiện các Dự án sản xuất Ban chủ nhiệm Khoa và cán bộ tham gia thực hiện các Dự án TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ ba  27/8
16h30’ Gặp mặt chia tay Ô. Huy đi học NCS dài hạn tại nước ngoài Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị và       khách mời TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ tư  28/8
15h00’ Họp xét tốt nghiệp cho học viên Cao học Khóa 2 – ngành Quản lý đất đai Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn QLDD và, Giáo vụ TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
 
Thứ năm 29/8
Thứ sáu  30/8
Thứ  bảy 31/8
Chủ nhật 01/9
Nhắc việc: – Toàn thể cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc, giờ lên lớp và đeo thẻ viên chức theo quy định. – Cán bộ, viên chưc hoàn thiện nội dung đã được phân công phục vụ Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 của Khoa chậm nhất ngày 30/8/2019. – Giảng viên thống kê giờ giảng năm học 2018 – 2019, Giáo vụ Khoa tổng hợp nộp về phòng Đào tạo trước ngày 30/8/2019.