Hội nghị đánh giá chất lượng học tập của sinh viên và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo

7385

Sáng ngày 22/4, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng chất lượng học tập của sinh viên và bàn các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. TS. Đoàn Văn Soạn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Nguyễn Tuấn Dương – Trưởng phòng Chính trị – Quản lý sinh viên chủ trì Hội nghị.

TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự Hội nghị có TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Bình Nhự – Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Nguyễn Tuấn Điệp – Phó Hiệu trưởng; Các đồng chí trong BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên, Trưởng, Phó các đơn vị; Giảng viên, cố vấn học tập, giáo vụ các khoa và cán bộ các phòng Đào tạo, Khảo thí & ĐBCLGD, Chính trị – QLSV.

TS. Đoàn Văn Soạn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Tuấn Dương – Trưởng phòng Chính trị – Quản lý sinh viên chủ trì Hội nghị

Mở đầu Hội nghị TS. Đoàn Văn Soạn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo “Đánh giá chất lượng học tập của sinh viên và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo”. Nội dung chính của báo cáo gồm: Thực trạng và kết quả học tập của sinh viên; Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng, ý thức, thái độ học tập của sinh viên; Một số vấn đế tồn tại trong công tác đào tạo và quản lý sinh viên; Các giải pháp, kiến nghị. Theo đó, kết quả học tập bình quân 5 năm  học (từ 2011 đến 2016) của sinh viên tương đối tốt với 46,7% đạt loại khá trở lên. Kết quả rèn luyện của sinh viên cũng ở mức cao, với 86% xếp loại rèn luyện từ khá trở lên (số liệu bình quân của 3 năm học 2013 – 2014, 2014 – 2015 và 2015 – 2016). Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp bình quân đạt 85% tổng số sinh viên, trong đó khoảng 77% số sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau khi ra trường (Số liệu khảo sát sinh viên có việc làm trên 236 sinh viên tốt nghiệp năm 2015). Báo cáo cũng chỉ ra, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề về chất lượng sinh viên từ ý thức, thái độ của người học đến công tác quản lý sinh viên, công tác giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra, tổ chức thực hành, thực tập, công tác cố vấn học tập…

TS. Đoàn Văn Soạn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Bình Nhự – Chủ tịch Hội đồng Trường cho rằng chất lượng sinh viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng đội ngũ giảng viên, trình độ đầu vào của người học, chương trình đào tạo, tài liệu, cơ sở vật chất…Về chương trình đào tạo, theo thông tư 07/2015/TT-BGDĐT quy định các trường phải cập nhật chương trình đào tạo 2 năm 1 lần. Vì vậy, việc sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo là công việc thường xuyên. Việc xây dựng, sửa đổi chương trình đào tạo cần tạo ra được sản phẩm là các chương trình đạo tạo đặc trưng riêng của Trường ta, phù hợp với đầu vào, phù hợp với định hướng đào tạo theo kỹ năng…Về tài liệu sử dụng trong học tập, trong đề cương chi tiết thường liệt kê nhiều tài liệu, thậm chí cả tài liệu tiếng nước ngoài nhưng ít giá trị thực tế. Nên xác định tài liệu tham khảo có trọng tâm hơn, chú trọng xu hướng tăng cường nguồn tài liệu nội sinh, bổ sung bài giảng hướng dẫn thực hành. Về phương pháp giảng dạy, TS. Nguyễn Bình Nhự đặt vấn đề có nên điều chỉnh phương pháp giảng dạy đang áp dụng hiện nay không? Thầy Chủ tịch Hội đồng Trường cho biết, còn có nhiều bài thực hành không đi vào các kỹ năng chính của học phần. Cần có sự điều chỉnh về thực hành ở cả trong và ngoài trường…

TS. Nguyễn Bình Nhự – Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe phần báo cáo của TS. Đoàn Văn Soạn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và ý kiến phát biểu của TS. Nguyễn Bình Nhự – Chủ tịch Hội đồng Trường, Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để nghe ý kiến tham luận của lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm. Ngoài các ý kiến gửi bằng văn bản, đã có 10 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị. Các ý kiến đều tập trung vào việc đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp nhằm năng cao chất lượng học tập của sinh viên.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đơn vị. Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh, thứ nhất cần thống nhất quan điểm chung về chất lượng, tỷ lệ đầu ra của sinh viên. Thứ hai, cần xác định khâu đánh giá sinh viên (thi, kiểm tra, làm bài tập lớn…) có tầm quan trọng lớn chi phối đến ý thức, thái độ học tập của sinh viên. Thứ ba, chương trình đào tạo cần giảm số học phần, tăng số tín chỉ cho mỗi học phần. Đối với vấn đề cố vấn học tập, ngoài vai trò trách nhiệm của cố vấn học tập, Thầy đề xuất phương án bố trí một giáo viên chủ nhiệm chung đối với các khoa ít sinh viên. Với những sinh viên có biểu hiện đáng lo ngại như chơi game quá độ, đi làm thêm ảnh hưởng đến việc học tập… Phòng Chính trị – Quản lý sinh viên cần nắm bắt con số cụ thể để theo dõi và có phương án xử lý. Cần nâng cao chất lượng các dịch vụ dành cho sinh viên, đặc biệt là khu vực ký túc xá. Cuối cùng, Thầy Hiệu trưởng khẳng định hầu hết các đề xuất có giá trị tốt, những nội dung gì làm được ngay cần thống kê lại thành kết luận của Hội nghị. Kết luận của Hội nghị sẽ là các giải pháp để thực hiện trong thời gian gần nhất.

Trung tâm TTTV