LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (từ ngày 15 đến ngày 21/8/2022)

218

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai    15/8
9h30’ Họp giao ban Khoa

Ban chủ nhiệm Khoa, phụ trách các Bộ môn, Trưởng các đoàn thể và Tổ văn phòng

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ ba     16/8
Thứ tư     17/8
Thứ năm  18/8
Thứ sáu   19/5
09h00’

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các lớp Cao học khóa 5 và các trường hợp bổ sung

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ  bảy  20/8
Chủ nhật  21/8
Nhắc việc:

–          Trợ lý Giáo vụ Khoa (Chủ trì) phối hợp CVHT/GVCN các lớp hoàn thành tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện HK2 năm học 2021-2022.

–          Ban chủ nhiệm Khoa (Thầy Hà – chủ trì) và Giáo viên chủ nhiệm các lớp DLV-QLDD10A, DLV-QLDD10B rà roát hồ sơ sinh viên phục vụ xét tốt nghiệp.