Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang In
Thứ ba, 05/07/2022 09:39

Từ ngày  5/6/2022 – 20/6/2022, 14/14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội các chi bộ diễn ra theo đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng; đội ngũ đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ trong thảo luận, đóng góp vào báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, dự thảo nghị quyết và công tác bầu cử.

 

Đại hội điểm chi bộ Kinh tế - Tài chính


Tổng số cấp uỷ viên được đại hội bầu là 31 đồng chí, trong đó số chi bộ bầu cấp uỷ là 6 đơn vị, số chi bộ bầu bí thư, phó bí thư là 5 đơn vị, số chi bộ bầu bí thư là 3 đơn vị. Về cơ cấu chi ủy nữ chiếm 41.9 (%), dân tộc 0.32 (%), số tham gia lần đầu vào chi ủy là 0.62 (%).

 

Danh sách cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025


Chi ủy các chi bộ có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng uỷ Trường, đã chuẩn bị tốt Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 lấy ý kiến đóng góp của đảng viên trong chi bộ. Do vậy, báo cáo thể hiện khá đầy đủ, toàn diện các mặt công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ, kiểm điểm của cấp uỷ nghiêm túc gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của chi bộ, của khoa; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở chi bộ và đơn vị.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã diễn ra và thành công tốt đẹp đúng định hướng và sự chỉ đạo của Đảng uỷ, không để xảy ra đơn thư, khiếu nại trước, trong và sau đại hội.

+ Một số hình ảnh đại hội tại các chi bộ:

 

Đại hội Chi bộ Ngoại ngữ tin học – Thông tin thư viện

 

Đại hội Chi bộ Đào tạo – Khảo thí

 

Đại hội Chi bộ Tài chính – Quản trị đầu tư

 

Đại hội Chi bộ Tổ chức – Hành chính

 

Đại hội Chi bộ Lâm nghiệp

 

Đại hội Chi bộ Công nghệ thực phẩm

 

Đại hội Chi bộ Nông học

 

Đại hội Chi bộ Chăn nuôi - Thú y

 

Đại hội Chi bộ Lý luận chính trị - KHCB

 

Đại hội Chi bộ  Trường THPT Thân Nhân Trung

 

Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Đại hội Chi bộ Khoa học – Chuyển giao công nghệ

 

Đại hội Chi bộ Dịch vụ giáo dục sinh thái và môi trường

 

Nguyễn Nga

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen