Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Giáo dục và STMT
Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Giáo dục và Sinh thái môi trường In
Thứ tư, 27/02/2019 10:51

Chức năng - Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động dịch vụ trong Trường

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ nhà ở và các dịch vụ khác đối với người học ở nội trú

- Tổ chức thực hiện các hoạt động cung cấp các dịch vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên trong và ngoài trường về kỹ năng mềm, khởi nghiệp

- Quản lý, khai thác cơ sở vật chất phục vụ hoạt động du lịch sinh thái của Trường

- Liên kết với các đơn vị ngoài Trường tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch

- Liên hệ, hợp tác với các cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp để tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong việc cung cấp thông tin tuyển dụng giữa doanh nghiệp và sinh viên, cựu sinh viên

- Hỗ trợ tìm kiếm việc làm bán thời gian trong thời gian học để tăng cường kỹ năng thực hành nghề nghiệp và cải thiện tài chính

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen