Thông tin về Chế độ chính sách và quyền lợi đối với sinh viên học tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

56

   Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang là trường đại học công lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sinh viên theo học tại Trường được hưởng mọi chế độ chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành của nhà nước.

       Sinh viên theo học tại Trường được hưởng nhiều loại học bổng: học bổng chào đón Tân sinh viên, học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp…