Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

328

Hiện nay, công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản đang cần tuyển dụng một số kỹ sư, trung cấp chuyên ngành Quản lý đất đai, trắc địa, địa chính và địa chất, cụ thể như sau:Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/0BwHl3amyiefHU2RUbkZrZmgwQ3Q3Wm12SE1HZFBNME5jYlln/view?usp=sharing