THÔNG BÁO LẦN 1 Kế hoạch tổ chức Gặp mặt các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên cao học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang (1959 – 2019)

392

 

Thông báo lần 1_Gặp mặt các thế hệ Thầy và Trò