Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018)

229

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  10/12
09h00’

(Cả ngày)

Rà soát luận văn thạc sĩ Khóa 1 – ngành QLDD Nhóm 1: Thầy Bài, Thăng, Bình, Huyền

Nhóm 2: Thầy Hà, Thúy, Hoài, P. Trang

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
Thứ ba  11/12
07h00’ Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác GDQP&AN năm 2018. Cán bộ đảng viên đối tượng 3 và 4 theo QĐ số: 2123 và 2124/QĐ-ĐHNLBG-TCCB ngày 07/12/2018; 60 sinh viên khóa 7 theo Thông báo số: 2122/ĐHNLBG-CTSV ngày 06/12/2018. TS. Nguyễn Tuấn Điệp – Phòng họp số 1 (đối với Sinh viên);

– Phòng họp số 1 mới (cán bộ đảng viên đối tượng 3, 4 được triệu tập).

08h00′ Thẩm định kế hoạch năm 2019 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
Thứ tư  12/12
08h30’ Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng Chủ tịch CĐBP

ThS. Phan Lê Na

Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung Văn phòng Công Đoàn
09h00’ Chuyển giao phần mềm hệ thống Elearning Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
14h00’ Hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống Elearning, Phần mềm Camtasia và Phần mềm Trí Việt Trưởng khoa và toàn thể giảng viên PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Hội trường B5
Thứ năm 13/12
09h00’

Họp xét tốt nghiệp lớp DV-QLDD1A, DV-QLTN1A, DLTV- KINHTE 5B

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Chủ tịch Hội đồng Phòng họp số 02
14h00′ Họp giao ban Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ sáu  14/12                                                            
08h00’

Họp Chi bộ: Rà soát quy hoạch cán bộ; Kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên; Triển khai nhiệm vụ công tác tháng

Toàn thể đảng viên trong Chi bộ Bí thư Chi bộ

Đ/c. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

09h30’

Họp Khoa: Rà soát quy hoạch cán bộ; Kiểm điểm, đánh giá, phân loại viên chức; Triển khai nhiệm vụ công tác

Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
14h00’ Họp Khoa: Triển khai nhiệm vụ công tác; Kiểm điểm, đánh giá, phân loại viên chức Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ  bảy 15/12
Chủ nhật 16/12
Nhắc việc:

–         Cán bộ, đảng viên hoàn thành biểu mẫu phục vụ kiểm điểm, đánh giá phân loại theo biểu mẫu quy định (Chi bộ nộp cho đ/c. Phan Lê Na;  Khoa nộp cho Văn phòng Khoa);

–         Trưởng các Bộ môn khẩn trưởng tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ nộp về Văn phòng Khoa chậm nhất ngày 11/12/2018.