Lịch công tác Tuần 45 (từ ngày 05 đến ngày 11/11/2018)

246

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  05/11
Thứ ba  06/11
Thứ tư  07/11
Thứ năm 08/11

08h00’

Họp Chi bộ

Toàn thể đảng viên trong Chi bộ

Bí thư Chi bộ

Đ/c. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
09h30’ Họp Hội đồng xét tốt nghiệp lớp DV-QLDD1A và DV-QLTN1A Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các BM và Giáo vụ Khoa Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
14h00’ Họp Khoa Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ sáu  09/11                                                           
Thứ  bảy 10/11
Chủ nhật 11/11
Nhắc việc: